Ik heb een examenklas
praktijk
vo

Ik heb een examenklas

Als leraar van een examenklas speel je een belangrijke rol bij het in stand houden en het op niveau houden van de centrale examens. Vanaf de afname van de examens verandert je rol als leraar in die van examinator. Je krijgt hierbij met veel verschillende aspecten te maken: de voorbereiding, de afname en de correctie van het examen.

  • Deze video kan worden embed

Alle centrale examens in het voortgezet onderwijs worden voorbereid, vastgesteld en verspreid onder verantwoordelijkheid van het CvTE (College voor Toetsen en Examens). Voor elk examen is een constructiecommissie, bestaande uit leraren en een toetsingsdeskundige van het CvTE. Zij stellen het examen op. Vervolgens stelt een vaststellingscommissie, waar ook weer leraren in zitten, het examen vast.

Welke zaken helpen je bij het afnemen van het examen en de correctie ervan?

  • Toets tijdens het schoolexamen al de onderdelen van het centrale examen zodat je weet welke onderdelen nog extra aandacht behoeven in je lessen.
  • Neem de syllabus van het CvTE met de wijzigingen van dit jaar door.
  • Maak direct na het afnemen het examen zelf zonder het correctievoorschrift te gebruiken; zo weet je waar mogelijke problemen zich kunnen voordoen.
  • Neem vervolgens het correctievoorschrift door en houd je hieraan tijdens het corrigeren.
  • Onderhoud contact met je collega’s op school tijdens het nakijken om te kijken of jullie antwoorden overeenkomen en hoeveel punten er toegekend kunnen worden. Zo heb je één verhaal naar de tweede corrector.
  • Ben je startende leraar? Maak vooral gebruik van de expertise van een ervaren collega.

Blijf op de hoogte

Vandaag in je mailbox. Morgen toe te passen in de klas. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang praktische tips, actuele informatie en ideeën voor jouw dagelijkse onderwijspraktijk.