De lichaamstaal van een leraar speelt een grote rol in de klas

De manier waarop je iets vertelt is van groot belang in je communicatie naar leerlingen. Wees je bewust van je eigen lichaamstaal!

bijgewerkt op 27 augustus 2019 | praktijk | po | vo

Lichaamstaal, een aantal tips voor de leraar en de leerling

Een trainer leert leerlingen hun eigen lichaamstaal te (her)kennen en deze eventueel op enkele details aan te passen.

bijgewerkt op 13 december 2017 | praktijk | po | vo

Hoe houd je vriendelijk orde?

Orde houden en een vriendelijke houding gaan goed samen in de klas. Met de methodiek Vriendelijk orde houden kun je als leraar duidelijke grenzen aangeven zonder boosheid en frustraties.

bijgewerkt op 31 oktober 2019 | praktijk | po | vo

Orde houden in speciaal onderwijs door structuur te bieden

Orde houden in de klas betekent dat je als leraar duidelijk en consequent moet zijn en structuur en regels moet aanbieden aan de leerlingen.

bijgewerkt op 27 augustus 2019 | praktijk | po | vo | mbo | so

Na een intermezzo aandacht van leerlingen terugkrijgen

Hoe krijg je als docent de aandacht van 9- tot en met 12-jarigen terug na een intermezzo tijdens een plenaire instructie?

9 juni 2017 | onderzoek | po

Hoe verloopt de sociaal-emotionele ontwikkeling op de basisschool?

De sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen op de basisschool verloopt in fases en als leraar heb je daar veel invloed op, bijvoorbeeld door te zorgen voor een veilig klimaat in de klas

bijgewerkt op 30 oktober 2017 | praktijk | po