31 mrt

Webinar passend onderwijs

31 maart 2021 14:00
online De redactie

Platform Samen Opleiden & Professionaliseren en het Steunpunt Passend Onderwijs organiseren een webinar over dilemma’s op het gebied van passend onderwijs waar studenten, startbekwame leraren en lerarenopleidingen in de praktijk tegenaan lopen.

Meld je aan via Steunpuntpassendonderwijs.nl