Driehoeksgesprekken

lerarenredactie | 19 september 2017

Op de Christelijke Dalton basisschool ‘De Maten’ worden leerlingen actief betrokken bij hun eigen leerproces. Daarom vinden er enkele keren per jaar driehoeksgesprekken plaats tussen ouders, leraren én leerlingen. De leerling geeft zelf bij de leerkracht en de ouders aan wat er volgens hem of haar goed gaat of beter kan. Het kind kan tenslotte zelf het beste vertellen wat hij denkt en voelt. Renate de Heuver en Eline van der Vegt vertellen in deze video wat driehoeksgesprekken zijn, hoe dit precies werkt en wat het effect op de betrokkenheid van de leerling is bij zijn eigen leerproces.

Basisschool De Maten wil vanuit de principes van handelingsgericht werken (HGW) betrokkenheid van leerlingen bij het eigen leerproces verhogen. Hierbij zijn gesprekken met leerlingen heel belangrijk. Onder andere omdat de leerlingen vaak zelf goed kunnen aangeven wat ze nodig hebben, wat ze goed kunnen en wat anders moet. Ook zijn de oplossingen die de kinderen zelf aandragen vaak het eenvoudigst. Daarbij komt dat de leerling zich meer inzet voor zijn eigen idee dan voor een opgelegde maatregel. (Arja Kerpel, 2014).

Dalton – onderwijs

Ook is De Maten sinds 2009 een Daltonschool, waarbij samenwerking een pijler is. In de driehoeksgesprekken zie je de samenwerking goed terug.

Doelen levend houden

Er wordt een duidelijke koppeling gemaakt van het driehoeksgesprek naar de dagelijkse praktijk. Vanuit het gesprek worden er samen afspraken gemaakt die door het kind bewaard worden in het portfolio. De leerkracht maakt een verslag van het gesprek voor het leerlingsvolgsysteem. De gemaakte afspraken komen terug in de dagelijkse lessen en de kindgesprekken zorgen ervoor dat deze afspraken levend gehouden worden.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.