Orde houden: omgaan met wisselmomenten

lerarenredactie | bijgewerkt op 03 maart 2010

Orde houden, hoe doe je dat? René Kneyber, leraar wiskunde en trainer orde houden, legt uit dat het handig is om vooral de wisselmomenten goed in de gaten te houden. Bij alle wisselmomenten is het belangrijk om duidelijk te vertellen als leraar welk gedrag je van de leerlingen verwacht op welk moment, volgens de SMART-voorwaarden.

Wisselmomenten

Wisselmomenten zijn ‘zwakke’ momenten in de les. Leerlingen zijn aan het luisteren en moeten vervolgens een opgave maken of andersom. Of leerlingen moeten in groepjes gaan zitten. Wisselmomenten zijn dus momenten waarop ze iets anders moeten gaan doen dan wat ze aan het doen waren. Leerlingen grijpen zo’n moment aan om met elkaar te gaan praten en je verliest grip op de klas.

SMART

Kneyber laat zien dat je heel concreet moet benoemen wat je verwacht van je leerlingen om orde te houden in de klas. Hij adviseert eisen te stellen aan je leerlingen die aan de SMART-voorwaarden voldoen:
Specifiek – Benoem het concrete gedrag dat je van je leerlingen vraagt.
Meetbaar – Maak je eis meetbaar.
Acceptabel – De vraag aan je leerlingen moet acceptabel zijn binnen het schoolsysteem.
Realistisch – De vraag aan je leerlingen moet haalbaar zijn.
Tijd – Noem een eindtijd of een tijdspanne, zodat dit duidelijk is voor je leerlingen.

Kneyber vertelt dat niet alles meetbaar is. Stilte is meetbaar. Als je ze laat overleggen over de lesstof of opdracht, is dat veel moeilijker te meten. En let erop dat je alleen realistische eisen stelt; je kunt bijvoorbeeld niet eisen van je leerlingen dat ze de stof meteen snappen. Een goed voorbeeld van een SMART-geformuleerd verzoek is: ‘Ga vanaf nu 5 minuten stil aan het werk en maak opdracht 3 op pagina 38 van je werkboek.’

Kortom, om de orde te bewaren in de klas is het belangrijk om stil te staan bij de wisselmomenten.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.