Acht typen intelligentie van Gardners meervoudige intelligentie-theorie

Uitleg en video’s uit de praktijk over de acht typen van meervoudige intelligentie van Gardner waarmee je als leraar kunt inspelen op de leervoorkeur van leerlingen

bijgewerkt op 11 december 2019 | praktijk | po | vo

Verhoogt het inzetten op meervoudige intelligentie de leerresultaten?

De theorie over meervoudige intelligentie is populair in het onderwijs. Is er bewijs dat de theorie positieve invloed heeft op de resultaten van leerlingen?

24 juni 2017 | onderzoek | po | vo | mbo | so

Meervoudige intelligentie: logisch-mathematisch

Wat is logisch-mathematische intelligentie en hoe activeer je deze intelligentie in de les?

bijgewerkt op 21 juni 2017 | praktijk | po | vo | mbo

Hoe actueel is de meervoudige intelligentietheorie van Gardner?

De Amerikaanse onderwijspsycholoog Howard Gardner vindt de principes van meervoudige intelligentie nog steeds actueel omdat ze kunnen helpen bij talentontwikkeling van leerlingen.

bijgewerkt op 10 maart 2020 | praktijk | po | vo

Vijf vormen van differentiatie in de klas

Interne differentiatie houdt in dat er binnen één groep leerlingen met verschillende leervragen en leerwegen zitten.

bijgewerkt op 3 december 2013 | onderzoek | po | vo | mbo | so

Wat is talent?

Wat wordt onder talent in het onderwijs verstaan? Hoe kan het onderwijs de ontwikkeling ervan bevorderen? En wat is de samenhang met excellentie?

bijgewerkt op 3 december 2013 | onderzoek | po | vo | mbo | so