Technisch lezen in groep 3-4 verbeteren met Connect Lezen

Connect Lezen is een intensief interventieprogramma voor leerlingen in groep 3-4 die moeite hebben met lezen. Lees meer over de drie verschillende programma's van Connect Lezen.

bijgewerkt op 13 februari 2020 | praktijk | po

Vrij Lezen: een motiverende leesaanpak

Met de aanpak Vrij Lezen kun je de leesmotivatie van leerlingen bevorderen, zodat ze meer en beter gaan lezen. Lees de tips.

bijgewerkt op 20 februari 2020 | onderzoek | po | vo

Zo lezen leerlingen ook in de zomervakantie met plezier door

Om een leesachterstand te voorkomen, is het belangrijk dat leerlingen ook tijdens de zomervakantie elke dag lezen. Lees de tips en tools waarmee je een zomerleesdip voorkomt.

bijgewerkt op 2 juli 2020 | praktijk | po | so

Toetsen van vloeiend lezen in het vo

Leesprestaties van leerlingen in het vo op een eenduidige, betrouwbare en arbeidsvriendelijke wijze meten door het toetsen van vloeiend lezen..

bijgewerkt op 20 december 2012 | onderzoek | vo

Leergedrag kleuters legt belangrijke basis voor het leren lezen

Het ondersteunen van leervaardigheden in groep 2 helpt kinderen bij het leren lezen in groep 3 en 4.

bijgewerkt op 24 oktober 2016 | onderzoek | po

Effectieve leesinstructie met voor-koor-zelf

Hoe kun je de kwaliteit van je instructie verbeteren om het leesonderwijs effectiever te maken? Lees hoe ze op basisschool De Meulebeek de methodiek voor-koor-zelf hiervoor hanteren.

bijgewerkt op 13 december 2019 | praktijk | po