Werkvorm geschiedenis: begrippen tekenen

lerarenredactie | bijgewerkt op 06 december 2010

In de serie ‘Werkvormen geschiedenis’ worden verschillende werkvormen besproken. Een vakdidacticus legt de werkvorm uit en een groep leraren in opleiding gaan er mee aan de slag. Afsluitend wordt er op de werkvorm gereflecteerd. In deze video zie je de werkvorm ‘Begrippen tekenen’.

Volgens vakdidacticus Bjorn Wansink leren veel leerlingen definities letterlijk uit hun hoofd. Om er achter te komen of leerlingen het wel goed begrijpen laat je ze, in plaats van een definitie op te schrijven, het te tekenen. Je kan voor een vorm kiezen waarbij je lege blaadjes uitdeelt in de klas en laat leerlingen begrippen van elkaar raden door middel van tekeningen. Het is wel belangrijk dat je de begrippen goed voorbereid en wel kiest voor begrippen die te tekenen zijn.

Voordelen
Het is een afwisseling op het normaal gesproken erg talige geschiedenisonderwijs. Hierdoor zijn leerlingen sneller enthousiast en kunnen minder taalvaardige leerlingen makkelijker mee doen. Het kan ook extra hulp bieden om leerlingen begrippen beter te laten onthouden. Ze moeten verplicht visualiseren, waardoor een begrip ook op een andere manier kan worden herinnerd.

Een variatie op deze werkvorm gebruikt in de natuurkundeles is de beeldsamenvatting.

Andere werkvormen

In de serie ‘Werkvormen Geschiedenis’ komen ook de volgende werkvormen aan bod:

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.