Engels in het kleuteronderwijs: hoe doe je dat?
praktijk
po

Engels in het kleuteronderwijs: hoe doe je dat?

Steeds meer basisscholen beginnen al in de kleuterklas met Engels, omdat het beheersen van die taal steeds belangrijker wordt. Hoe pakken een native speaker en de eigen leraar dit aan en wat zijn de voordelen van vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto)?

  • Deze video kan worden embed

Op basisschool de Bergse Zonnebloem in Rotterdam verzorgt leraar Amy van ‘t Hof vier uur per week Engels. Zij is een native speaker en spreekt uitsluitend Engels met de leerlingen. Conny Plomp, leraar groep 1/2 op basisschool de Bongerd in Ridderkerk, geeft naast de reguliere lessen ook elke dag Engels. Zij zet een Engelse vlag op tafel om aan te geven dat de les begint. Beide leraren laten de leerlingen spelenderwijs kennismaken met de taal, met liedjes en spelletjes. Herhaling zorgt ervoor dat de leerlingen veel aan de taal worden blootgesteld en dat ze er goed mee kunnen oefenen.

Native speaker of de eigen leraar?

Hoewel het op veel basisscholen gebruikelijk is om alleen in de bovenbouw Engels te geven, zijn er in Nederland steeds meer scholen die ook de kleuters Engels aanbieden. Een school kan ervoor kiezen om een native speaker alle Engelse lessen te laten verzorgen of om hun eigen leraren bij te laten scholen zodat zij zelf de lessen kunnen geven. Belangrijk is in ieder geval dat de leraren de Engelse taal op een redelijk niveau beheersen. Het inzetten van een native speaker heeft als voordeel dat de leerlingen sneller de correcte grammatica en een ‘native accent’ aanleren. De eigen leraar is daarentegen meer vertrouwd met de leerlingen en dat is goed voor het leerklimaat.

Leidt vvto tot een grotere taalvaardigheid?

Hoogleraar toegepaste taalwetenschap Kees de Bot legt in de video uit wat de voordelen zijn van het leren van Engels op jonge leeftijd. Zo kunnen leerlingen een hoger niveau behalen als ze vroeg beginnen met het leren van een vreemde taal. Toch blijkt dat vvto-leerlingen de nieuwe taal niet altijd beter beheersen dan leerlingen die pas vanaf groep 7 Engelse les krijgen. Om de taalontwikkeling in de vreemde taal te stimuleren lijkt het van belang dat leraren de vreemde taal zelf voldoende beheersen.

Kleuters die Engelse les krijgen van een leraar met een bovengemiddelde Engelse taalvaardigheid (niveau C van het Europees Referentiekader voor taalvaardigheid), hebben een grotere Engelse woordenschat en betere kennis van de Engelse grammatica dan kleuters die les krijgen van een leraar met een minder goede Engelse taalvaardigheid. Ook de tijd die wordt besteed aan de vreemde taal speelt een rol: de Engelse woordenschat en grammaticakennis van kleuters die minimaal 60 minuten per week Engelse les krijgen is beter dan die van kleuters die minder dan 60 minuten of geen Engels krijgen.

Een nascholingscursus kan leraren helpen het gewenste niveau te behalen

Meer weten?

Blijf op de hoogte

Vandaag in je mailbox. Morgen toe te passen in de klas. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang praktische tips, actuele informatie en ideeën voor jouw dagelijkse onderwijspraktijk.