praktijk
po

Woordenschat en coöperatief leren

Het belang van een goede taalvaardigheid is voor iedereen duidelijk. Maar leerlingen in groep 1 en 2 hebben verschillende achtergronden en taalervaringen. Daarbij weten we dat leerlingen een taal beter leren, naarmate ze meer uitgedaagd worden om hun eigen taal te gebruiken en nieuwe ervaringen te koppelen aan de eigen taal. Om goed te kunnen aansluiten bij de eigen taal van leerlingen, zijn coöperatieve werkvormen daarom uitermate geschikt om de woordenschat van leerlingen te vergroten.

  • Embedcode

Coöperatieve werkvormen zijn de didactische werkvormen waarbij de leerlingen in kleine groepen samenwerken, volgens een vast patroon. De werkvormen zijn hierbij zo opgezet dat alle leerlingen evenveel inbreng hebben. De leerlingen hebben elkaar daarnaast ook nodig om de opdracht goed uit te kunnen voeren. Zo versterken ze hun eigen leerproces én dat van de ander. Tijdens coöperatieve werkvormen zijn veel leerlingen tegelijk actief. Zo zorg je voor effectieve leertijd.

Coöperatief leren bij de woordenschatontwikkeling

Er zijn verschillende redenen waarom coöperatief leren belangrijk is bij woordenschatontwikkeling.

  • In de eerste plaats krijgen leerlingen denktijd, dit activeert voorkennis.
  • Vervolgens gaan ze uitwisselen waarbij ze de taal actief gebruiken.

Bij basisschool Wijck in Maastricht zetten ze verschillende coöperatieve werkvormen in tijdens de lessen. Leerlingen hebben daar duidelijk plezier in en leraren leren van elkaar door het delen van goede voorbeelden.

In de video is een les te zien binnen het thema ‘Het was maar een griepje’ in groep 1 en 2 waarbij de volgende werkvormen ingezet worden:

  • Waar of niet waar
  • Samen dobbelen
  • Mixed tweetal
  • Mix en ruil

Effect op woordenschat

Doordat leerlingen bij coöperatieve werkvormen veel aan het woord komen vergeleken met klassikale werkvormen doen ze meer ervaringen op met de eigen taal. Dit heeft een positief effect op het vergroten van de woordenschat, de actieve taal en het stimuleert de mondelinge taalvaardigheid.

Leerlingen leren tijdens coöperatieve werkvormen niet alleen losse woorden, maar ook woorden in een context. Ze verwoorden opgedane kennis en ervaringen en wisselen dit met elkaar uit. Ze moeten ook goed naar elkaar leren luisteren om de juiste betekenis aan woorden te geven.

In de onderbouw wordt de basis gelegd voor effectief mondeling taalonderwijs, waarbij doelgericht luisteren en spreken hand in hand gaan.

Thema

Didactiek

Onderwerpen

Samenwerkend leren


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.