Werkvorm geschiedenis: dorpen vergelijken

lerarenredactie | bijgewerkt op 07 december 2010

Steeds vaker wordt bij het vak geschiedenis een beroep gedaan op de zelfstandige onderzoekende kwaliteiten van de leerling. Met interactieve en activerende werkvormen kun je deze vaardigheden oefenen. Een werkvorm is ‘Dorpen vergelijken’.

Een werkvorm bij geschiedenis is het vergelijken van dorpen. Je gebruikt twee platen van het zelfde dorp, maar dan in twee verschillende tijdsperiodes. In deze video gebruiken ze een Middeleeuws dorpje en een dorpje vlak na de industriële revolutie. Je kan met de leerlingen deze twee dorpjes over de eeuwen heen vergelijken en kijken wat er is veranderd. Natuurlijk is het dan belangrijk om leerlingen te laten beredeneren waarom deze zaken zijn veranderd.

Voordelen

De werkvorm sluit goed aan bij de tien tijdvakken. De kenmerkende aspecten van deze tijdvakken worden door middel van de platen met concrete voorbeelden minder abstract gemaakt. Het kan lastig zijn om geschikte platen te vinden, maar er zijn een paar voorbeelden beschikbaar.

Andere werkvormen

In de serie ‘Werkvormen geschiedenis’ worden verschillende werkvormen besproken. Een vakdidacticus legt de werkvorm uit en een groep leraren in opleiding gaan er mee aan de slag. Afsluitend wordt er op de werkvorm gereflecteerd. In afzonderlijke video’s van de serie komen ook de volgende werkvormen aan bod:

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.