praktijk
vo

Werkvorm geschiedenis: de placemat

Steeds vaker wordt bij het vak geschiedenis een beroep gedaan op de zelfstandige onderzoekende kwaliteiten van de leerling. Maar hoe kun je deze vaardigheden oefenen met leerlingen? Een werkvorm is ‘De placemat’.

  • Embedcode

Een groot vel papier wordt in verschillende vakken verdeeld en op tafel tussen verschillende leerlingen in gelegd. Dan stel je aan de leerlingen een vraag, zoals wat zijn de drie belangrijkste oorzaken van de eerste wereldoorlog? Iedere leerling moet dan zelf in zijn eigen vak zijn antwoorden op papier schrijven. Daarna moeten de leerlingen de verschillende antwoorden bespreken en gezamenlijk besluiten welke drie antwoorden zij als groep midden op het papier zetten.

Voordelen

‘Op het moment dat je zo’n placemat met ze doet, moeten ze discussiëren, argumenteren, waardoor het beter beklijft’, zegt vakdidacticus Hanneke Tuithof. Leerlingen worden gestimuleerd om met elkaar over onderwerpen te praten en ideeën te delen. Bovendien kun je als leraar goed zien hoe iedereen het doet, omdat de leerlingen het wel moeten opschrijven.

Andere werkvormen

In de serie ‘Werkvormen geschiedenis’ worden verschillende werkvormen besproken. Een vakdidacticus legt de werkvorm uit en een groep leraren in opleiding gaan er mee aan de slag. Afsluitend wordt er op de werkvorm gereflecteerd. In afzonderlijke video’s komen ook de volgende werkvormen aan bod:

Thema

Curriculum

Onderwerpen

Mens & maatschappij


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.