praktijk
po
vo
mbo
so

Orde houden: omgaan met wisselmomenten

Orde houden, hoe doe je dat? René Kneyber is leraar wiskunde en trainer orde houden. Hij legt uit dat het belangrijk is concreet te benoemen welk gedrag je van leerlingen verwacht tijdens je les. Hierbij zijn de wisselmomenten de ‘zwakke’ momenten in de les.

  • Embedcode

Wisselmomenten zijn de momenten in de les dat je overschakelt van de ene activiteit naar de volgende. Leerlingen grijpen zo’n moment vaak aan om met elkaar te gaan praten en de leraar verliest zo de controle op de klas.

Kneyber noemt wisselmomenten daarom de ‘zwakke’ momenten in de les. De leraar geeft tijdens die wisselmomenten doorgaans veel informatie, maar als deze niet concreet is, reageren leerlingen lang niet altijd op gewenste wijze. Om de orde te bewaren is het belangrijk om op die momenten ‘SMART’ te benoemen wat je van leerlingen verwacht.

Maak wisselmomenten SMART en houd orde

Kneyber laat in de video zien hoe belangrijk het is om concreet te benoemen wat je verwacht van de leerlingen, zodat je orde houdt in de klas. Hij adviseert eisen te stellen die aan de SMART-voorwaarden voldoen:

  • Specifiek: Benoem het concrete gedrag dat je van je leerlingen vraagt
  • Meetbaar: Maak je eis meetbaar zodat duidelijk is of de leerlingen aan de eis voldoen of niet
  • Acceptabel: De vraag aan de leerlingen moet acceptabel zijn waarbij het belangrijk is dat deze ook past binnen het schoolsysteem
  • Realistisch: De vraag aan de leerlingen moet haalbaar zijn
  • Tijd: Noem een eindtijd of een tijdspanne, zodat de wanneer-vraag duidelijk is voor je leerlingen

Kneyber vertelt dat het niet altijd mogelijk is om volledig ‘SMART’ te formuleren, want niet alles is bijvoorbeeld meetbaar. Hij geeft ook aan dat het belangrijk is om alleen realistische eisen te stellen; je kunt bijvoorbeeld niet eisen van je leerlingen dat ze de stof meteen snappen. Een goed voorbeeld van een SMART-geformuleerd verzoek is: ‘Ga vanaf nu 5 minuten stil aan het werk en maak opdracht 3 op pagina 38 van je werkboek.’

Meer lezen over orde houden

Thema

Pedagogiek

Onderwerpen

Klassenmanagement


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.