Zo leer je kinderen spellen

lerarenredactie | 23 mei 2014

Leraar Marcel Schmeier geeft les aan groep 3. Hij vertelt over zijn ervaringen met de methodiek Zo leer je kinderen lezen en spellen. Dat is een preventieve instructiemethodiek voor leraren in het basisonderwijs, ontwikkeld door orthopedagoog José Schraven. Deze methodiek biedt een denkkader voor technisch lezen en spellen. Oefeningen die in de praktijk effectief bleken te werken zijn bij elkaar gezet in één methodiek.

Waarom deze methode?

Lezen en spellen gaat niet vanzelf. De leerlingen zijn hierbij sterk afhankelijk van kennis en vaardigheden van de leerkracht. ‘Zo leer je kinderen lezen en spellen’ geeft concrete aanwijzingen voor de dagelijkse instructieles.

Ordening is belangrijk

Binnen dit denkkader speelt ordening een belangrijke rol. Bijvoorbeeld: de ordening van de letters in vier groepen in de klankzuivere periode (daar hebben de kinderen hun hele schoolloopbaan veel plezier van). In de niet klankzuivere periode worden bij lezen en spellen de woorden geordend en bij spelling gekoppeld met een regel. Als informatie vanaf het begin goed geordend is opgeslagen in het hoofd van de leerling geeft dat veel houvast en kan het ook snel teruggevonden worden.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.