praktijk
po

Zo leer je kinderen lezen en spellen

De methodiek Zo leer je kinderen lezen en spellen (ZLKLS) is een aanpak voor het lees- en spellingsonderwijs met een gestructureerde instructie. ZLKLS is gericht op het voorkomen van lees-en spellingachterstanden en opdoen van succeservaringen bij leerlingen. Het ordenen van woorden en letters in categorieën speelt een belangrijke rol. Het geeft leerlingen een houvast bij het lezen en schrijven van woorden. 

  • Embedcode

Leraar Marcel Schmeier geeft les aan groep 3. Hij vertelt over zijn ervaringen met de methodiek Zo leer je kinderen lezen en spellen. Dat is een preventieve instructiemethodiek voor leraren in het basisonderwijs, ontwikkeld door orthopedagoog José Schraven. Deze methodiek biedt een denkkader voor technisch lezen en spellen. Oefeningen die in de praktijk effectief bleken te werken zijn bij elkaar gezet in één methodiek.

Waarom deze methode?

Lezen en spellen gaat niet vanzelf. De leerlingen zijn hierbij sterk afhankelijk van kennis en vaardigheden van de leerkracht. ‘Zo leer je kinderen lezen en spellen’ geeft concrete aanwijzingen voor de dagelijkse instructieles.

Ordening is belangrijk

Binnen dit denkkader speelt ordening een belangrijke rol. Bijvoorbeeld: de ordening van de letters in vier groepen in de klankzuivere periode (daar hebben de kinderen hun hele schoolloopbaan veel plezier van). In de niet klankzuivere periode worden bij lezen en spellen de woorden geordend en bij spelling gekoppeld met een regel. Als informatie vanaf het begin goed geordend is opgeslagen in het hoofd van de leerling geeft dat veel houvast en kan het ook snel teruggevonden worden.

Thema

Curriculum

Onderwerpen

Nederlands


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.