praktijk
po

Kijk mij….voorlezen op film!

Op basisschool OBS Tellegen wordt in groep 3 maandelijks van elke leerling een leesfilm gemaakt. Kinderen lezen voor op film zodat zij hun successen in lezen kunnen delen. Het competent voelen in het leren lezen is een belangrijke factor voor de leesmotivatie van kinderen. De leesfilms leveren hieraan een belangrijke bijdrage. Ook de ouders worden hierbij betrokken, zodat ook thuis de aandacht en focus op het lezen groeit.

  • Embedcode

‘Kijk mij voorlezen op film’ is vanuit de gedachte ontstaan dat ouders een ontzettend belangrijke rol in de leesontwikkeling en leesmotivatie van kinderen spelen. De invloed van ouders is zelfs meer dan drie maal groter dan die van de leerkracht, wanneer beiden hun kind prikkelen door bijvoorbeeld te praten over boeken, samen genieten van boeken, naar de bieb gaan of een boek cadeau te geven (Notten, 2012; Stichting Lezen, 2014). Het is dus van groot belang om in ouderbetrokkenheid te investeren.

Leesfilms prikkelen leesmotivatie

De leesfilms worden direct, bij voorkeur dezelfde dag, naar het e-mailadres van de ouder opgestuurd. Leraren en leerlingen delen via deze films hun trots. Ze communiceren over dat wat goed gaat en niet over wat mis dreigt te gaan. De samenwerking en focus wordt door deze positieve aandacht intensiever. Kinderen raken nog meer gemotiveerd om nog harder te oefenen en te werken. Na een aantal films ontstaat er een filmbeeldenreeks waaruit de groei in leesvaardigheid zichtbaar wordt voor het kind, de ouders en de leerkrachten. Afgelopen jaar hebben negen scholen deze pilot uitgevoerd met mooie resultaten.

Meer weten over voorlezen op film?

Thema

Curriculum

Onderwerpen

Nederlands


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.