praktijk
mbo

Gesimuleerd leerbedrijf voor leerlingen met gedragsproblemen

Om leerlingen met gedrags- en motivatieproblemen betere werknemersvaardigheden aan te leren, heeft Daisy Beelen, leraar aan het Nova College, een gesimuleerd leerbedrijf opgezet. De leerlingen leren onder andere hoe ze hardware repareren, softwareproblemen oplossen en klanten helpen. Beelen was met dit idee een van de drie genomineerden voor de NRO-verbindingsprijs.

  • Embedcode

Leerlingen van het mbo niveau 2 vallen vaak op door gedragsproblemen op school en op stage. In veel gevallen is er sprake van een motivatieprobleem. Ook zijn er leerlingen met extra zorgbehoeften. Door te werken met een gesimuleerd leerbedrijf worden die problemen minder.

Bedrijfssituatie simuleren

Het magazijn van het Nova College werd door Beelen en haar collega’s omgebouwd tot een gesimuleerd leerbedrijf waar leerlingen afgeschreven spullen van scholen, bedrijven en particulieren refurbishen. Ook maken zij computers gebruiksklaar. Stagebedrijven leveren materiaal aan, waarmee de leerlingen aan de slag gaan. Doordat de studenten praktisch aan het werk zijn, ontwikkelen ze een proactieve houding en moeten ze zelf problemen oplossen. Beelen heeft onderzocht of een gesimuleerd leerbedrijf een positief effect heeft op de leerlingen.

Onderzoek volgens het ABC-model

Beelen gebruikte voor haar onderzoek het ABC-model, een operante leertheorie. Deze theorie gaat ervan uit dat gedrag wordt beïnvloed door wat eraan voorafgaat en wat erop volgt. Met het ABC-model analyseer je objectief het probleemgedrag. Er wordt onderscheid gemaakt tussen wat er voorafgaat aan het gedrag, het feitelijke gedrag en de gevolgen van het gedrag.

  • Antecedenten: wat gaat er aan het gedrag vooraf? Waardoor wordt het uitgelokt? Beelen bouwde het oude magazijn om tot een refurbishing bedrijf en zette werkopdrachten in op leerlingen meer verantwoordelijkheid te geven,
  • Behaviour: om welk gedrag gaat het? Wanneer en hoe vaak komt het voor? Door specifieke vaardigheden expliciet te maken, zorgde Beelen ervoor dat leerlingen optimaal konden presteren. Hiervoor gebruikt zij de Wish-methode.
  • Consequenties: wat zijn de gevolgen van het gedrag? Zijn er versterkers voor het gedrag te zien? Wat is de functie ervan? Als er ongewenst gedrag werd vertoond, moesten de leerlingen van Beelen gesprekken voeren, afspraken maken en werden er soms sancties uitgedeeld.

Het ABC-model werkte soms zó goed, dat leerlingen steeds beter gedrag lieten zien en sommigen zelfs versneld hun opleiding afmaakten.

Toekomst project ‘gesimuleerd leerbedrijf’

De wens van Beelen is om het project met gesimuleerde leerbedrijven verder uit te breiden en het als lesmethode uit te werken voor andere scholen. Leerlingen ervaren het als positief, krijgen meer motivatie en een groter verantwoordelijkheidsgevoel.

De NRO-verbindingsprijs voor leraren is bedoeld voor een onderwijsprofessional in de school die resultaten uit onderzoek op effectieve wijze gebruikt in de klas. De inschrijving is open voor onderwijsprofessionals die direct betrokken zijn bij de lespraktijk van een school in Nederland, zoals leraren, zorgcoördinatoren en schoolleiders.


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.