Digitaal leermateriaal vinden en kiezen: zo doe je dat
praktijk
po vo mbo so

Digitaal leermateriaal vinden en kiezen: zo doe je dat

Er is steeds meer (digitaal) leermateriaal beschikbaar. Een mooie ontwikkeling voor leraren die zelf hun onderwijs zo goed mogelijk willen vormgeven, bijvoorbeeld op basis van leerdoelen. Maar hoe maak je een goede keuze voor nieuw digitaal leermateriaal? En waar is dat materiaal allemaal te vinden?

Bij het kiezen voor nieuw digitaal leermateriaal is het goed om naar het integrale leermiddelenpakket van een school te kijken. Kies methode en losse leermiddelen in samenhang. Ze hoeven niet van dezelfde uitgever te komen, maar het is wel belangrijk dat ze op elkaar aansluiten en elkaar aanvullen.

Bepaal leerdoelen bij digitaal leermateriaal

Denken en werken vanuit leerdoelen kan hierbij helpen, want het maakt mogelijk dat het leermateriaal beter aansluit bij de leerbehoefte van leerlingen. Als je als leraar weet welke doelen je leerlingen moeten behalen, kun je vervolgens beter passend leermateriaal selecteren. Een methode van een uitgever biedt vaak een goede basis waar je vervolgens leermaterialen aan kunt toevoegen. Zo ontstaat er meer variatie, is er extra aandacht voor de leerdoelen en biedt je leerlingen passend lesmateriaal.

Sommige scholen werken met een leermiddelenspecialist, dat is vaak één van de leraren. De leermiddelenspecialist houdt de samenhang in het oog en verzamelt de verschillende wensen van leraren op het gebied van leermiddelen. Hij kan leraren helpen bij het zoeken naar passende leermaterialen.

Digitaal leermateriaal weten te vinden

Er wordt veel nieuw leermateriaal ontwikkeld. Door je breed te oriënteren, kom je vanzelf nieuwe leermiddelen tegen en krijg je een goed beeld van het aanbod.

Uitgevers leveren complete methodes maar ook veel aanvullend materiaal. Op hun websites vind je alle informatie over beschikbare methodes en innovatieve leermaterialen. Een overzicht van educatieve uitgevers in Nederland vind je op de website van de GEU. Ook op de websites van leermiddelendistributeurs en schoolleveranciers kun je zoeken naar leermateriaal en inspiratie opdoen.

Online en open leermateriaal

Op veel andere websites is ook goed, en vaak aanvullend, leermateriaal te vinden. Goede voorbeelden zijn:

Open leermateriaal is te vinden op platforms en websites als wikiwijs.nl en vo-content.nl. Open materiaal is gratis in gebruik, kan door leraren aangepast worden voor eigen lessen en mag, met respect voor de gekozen licentie, verder verspreid worden. Dit is vaak een Creative Commons licentie.

Andere manieren van inspiratie opdoen

Je kunt ook een onderwijsbeurs als de NOT of de IPON bezoeken. Daarnaast kun je bij uitgevers navragen welke nieuwe materialen er worden verwacht. Of je kunt inspiratie opdoen bij andere schoolbesturen en scholen om te zien wat werkt. Wissel tips en ervaringen uit met collega’s, juist ook van andere scholen.

In gesprek met leveranciers van leermateriaal

Een belangrijk onderdeel van het keuzeproces voor leermateriaal is het gesprek met leveranciers. Zeker als het om digitaal materiaal gaat, kan het helpen de volgende vragen te stellen:

  • Hoe werkt het leermiddel precies?
  • Wat zit er wel en wat er niet in het totale pakket?
  • Wat zijn de technische vereisten om met het leermiddel te kunnen werken?
  • Welke didactische keuzes heeft een uitgever gemaakt bij het samenstellen van een methode?
  • Hoe zie je die keuzes terug in de leermethode?

De Vragenkaarten van Kennisnet helpen je om in gesprek met leveranciers te bepalen hoe gebruiksvriendelijk het aangeboden digitale leermateriaal is.

Meer lezen over digitaal lesmateriaal

  • Denken vanuit leerdoelen maakt het mogelijk dat het leermateriaal beter aansluit bij de leerbehoefte van leerlingen. Wil je meer doen met leerdoelen? In de workshop Werken met leerdoelen van Leerling2020 kunnen leraren kennis opdoen over denken en handelen vanuit leerdoelen.
  • Wil je de rol van digitale leermiddelen in het onderwijsleerproces beter in beeld krijgen? Lees dan de publicatie De leermiddelenketen in het onderwijs van Kennisnet.

Blijf op de hoogte

Vandaag in je mailbox. Morgen toe te passen in de klas. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang praktische tips, actuele informatie en ideeën voor jouw dagelijkse onderwijspraktijk.