praktijk
vo
mbo

Ook online kun je als mentor dichtbij leerlingen staan

Als mentor heb je een belangrijke rol in de begeleiding van leerlingen, om hen te stimuleren in hun ontwikkeling en te motiveren om te leren. Ook bij onderwijs op afstand is dat natuurlijk belangrijk. Maar hoe doe je dat? Leerlingen geruststellen en structuur bieden is belangrijk, vindt Desiree Berendsen, leraar en mentor op het Corderius College. Hou contact via verschillende kanalen, zegt Anne Roelse, mentor bij ROC Tilburg. Lees meer over hun ervaring en de tips van leraren Jasper Rijpma en Maarten Ombre.

Leraar geeft leerlingen via online bellen les

Desiree Berendsen, leraar filosofie en mentor op het Corderius College in Amersfoort, had toen de school nog was gesloten, elke dag op een vast moment online contact met haar 6 vwo-mentorklas. De klas van 16 leerlingen had ze in vieren gedeeld.
‘Elke ochtend heb ik contact met een groepje van vier leerlingen. Het vaste kwartiertje in de ochtend vinden ze allemaal fijn. Ik heb het idee om dit te blijven doen als de scholen weer open zijn.’

Leren omgaan met onzekerheid

Toen het onzeker was of eindexamens zouden doorgaan, gingen de gesprekken daar natuurlijk vaak over. Ook op nieuws over de slaag- of herkansingsregelingen werd met spanning gewacht. ‘Omgaan met onzekerheid, twijfels bespreken en leerlingen geruststellen, dat is belangrijk in je rol als mentor. Het is goed om onzekerheid te delen, te benoemen dat het normaal is dat je gevoelens van boosheid of verdriet hebt.’

Meer interactieve online opdrachten

Leerlingen missen het onderlinge contact en de interactie. Ook van collega-mentoren krijgt Berendsen die signalen: ‘Daarom is het belangrijk dat leraren ook interactieve online opdrachten geven, zodat leerlingen elkaar kunnen spreken en samenwerken.’

Benut netwerk voor loopbaanvragen

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) ziet er in het onderwijs op afstand anders uit. Leerlingen in de eindexamenklassen hebben zich vrijwel allemaal al voor een vervolgopleiding aangemeld, maar voor leerlingen in de pre-examenklas is het moeilijk: er zijn natuurlijk geen open dagen mogelijk. Hoe kun je leerlingen helpen zich een beeld te vormen van een baan of studie? ‘Je kunt online niet de sfeer proeven van een opleiding; ik adviseer leerlingen daarom om in hun eigen netwerk rond te vragen, bij eigen familie of bij die van andere leerlingen’, zegt Berendsen.

Afwisselen groepsgesprek en individueel contact

Ook op mbo-scholen moesten mentoren alle zeilen bijzetten om goed contact met hun studenten te onderhouden. Anne Roelse, leraar Pedagogiek en Studieloopbaanbegeleider (SLB) bij ROC Tilburg, had elke week contact met haar mentorklas (1e jaars) in het SLB-uur via MS Teams. Sommigen kent ze beter omdat die ook haar lessen pedagogiek of drama volgen. Roelse vindt het online contact leuk en effectief: ‘Misschien omdat ik al zo veel online werk, dat het me gemakkelijk af gaat. Maar het lukt goed om iedereen online te zien en te spreken. Wel merk ik dat het belangrijk is om goed bereikbaar te zijn. Op school kom je studenten tegen op de gang, zijn er informele momentjes om te vragen hoe het gaat. Nu plan ik dat meer in en neem ik ze even apart. Of ik spreek ze na een les nog even een-op-een, ook via email of de telefoon. Alle SLB’ers informeren onze coördinator als er studenten zijn verzuimen of dreigen af te haken. Zo houden we de vinger aan de pols.’

Omgaan met informatie overload

Roelse merkt dat sommige studenten goed zelfstandig kunnen werken en andere dit minder goed kunnen. Ze vinden het wel allemaal lastig om hun vrienden niet te zien. Ook geven studenten aan thuis vaak afgeleid te zijn: het is onrustig, sociale media vragen aandacht. Daarnaast is er steeds veranderende informatie over de corona-maatregelen en dat zorgt ook voor onrust. De leraren doen hun best om de studenten eenduidige informatie te geven. Goed om dat als team af te stemmen, vindt zij. 

Online contact straks behouden

De mbo-leraar is enthousiast over het online lesgeven en wil de positieve kanten behouden als straks de scholen weer open zijn. Roelse: ‘Het scheelt tijd en je kunt studenten die ziek zijn ook bereiken. Ook sommige lessen, over theorie bijvoorbeeld, kun je prima digitaal verzorgen. Maar het echte contact, het persoonlijke gesprek, is onmisbaar. Studenten hebben maatwerk nodig, dus je moet goed in de gaten houden waar ze mee zitten en hen ondersteunen. Of het nu om het leren, de stage of persoonlijke zaken gaat.’

Betrokkenheid online stimuleren

Jasper Rijpma, leraar geschiedenis op het Hyperion Lyceum en Maarten Ombre, leraar geschiedenis op het Herbert Vissers College, maakten een vlogserie over didactische principes voor onderwijs op afstand. Ook online kun je leerlingen stimuleren oog te hebben voor elkaar en hun omgeving. Daarmee werk je aan verschillende burgerschapscompetenties. Tips van deze leraren zijn:

  • Vraag leerlingen zorgzaam te zijn voor elkaar: ze kunnen hun zorgen over een medeleerling met de mentor bespreken
  • Zorg voor creatieve en leuk werkvormen die bijdragen aan een goed groepsgevoel, zoals samen een lied maken of online highfives uitdelen
  • Moedig leerlingen aan om ook in de anderhalfmetersamenleving maatschappelijke activiteiten op te pakken

Meer weten?

Onderwerpen

Mentoraat


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.