‘Ik heb geen vaste klas, maar zie alle leerlingen voorbijkomen’
speciaal verhaal
so

‘Ik heb geen vaste klas, maar zie alle leerlingen voorbijkomen’

Bij toeval kwam Joeri Blomberg vijf jaar geleden in het speciaal onderwijs terecht. Met name door de kleine klassen voelt hij zich daar als een vis in het water. “Het persoonlijke contact spreekt me aan. Ik ken alle leerlingen van de school bij naam.” 

Leraar Joeri Blomberg © Privébeeld

Hoe ben je in het speciaal onderwijs verzeild geraakt?
“Ik werkte zeven jaar in het regulier onderwijs toen ik een open sollicitatie naar Stichting Klasse stuurde. De stichting heeft 16 reguliere basisscholen en 1 so- en vso-school, dus ik solliciteerde met het idee dat ik op een van de reguliere scholen zou gaan lesgeven. Maar tijdens het sollicitatiegesprek vonden ze mij, door de rust die ik uitstraalde, goed bij het speciaal onderwijs passen. Daar had ik zelf nooit over nagedacht. Ik had geen beeld bij het speciaal onderwijs, maar ik wilde het zeker een kans geven. De eerste maand liep ik mee in alle klassen en daarna kreeg ik mijn eigen groep. Ik voelde al snel dat ik mijn plek had gevonden. Wat mij aanspreekt aan het speciaal onderwijs is dat er veel meer ruimte is voor echt contact. Als ik het vergelijk met het primair onderwijs was ik daar vooral met klassenmanagement bezig en hier met de individuele leerling.”    

Hoe zien jouw werkdagen er uit?
“Ik werk twee dagen per week als bovenschoolse ict’er en twee dagen als docent digitale geletterdheid op vso De Startbaan in Gouda, een school voor leerlingen met leerproblemen. Waar wij op school naartoe werken is het moment dat leerlingen uitstromen op hun 18e verjaardag. We leiden ze op voor beschut werk – werk onder aangepaste omstandigheden – of dagbesteding. Daar horen vakken als taal en rekenen tot op zekere hoogte bij, maar we focussen met name op werknemerscompetenties, zoals op tijd komen, er verzorgd uitzien en jezelf voorstellen als je ergens voor het eerst komt. Bij digitale geletterdheid gaan we ook praktisch aan de slag met wat leerlingen in het dagelijks leven nodig hebben. Goed kunnen omgaan met hun telefoon is bijvoorbeeld goed voor hun zelfredzaamheid. Laatst zijn we naar buiten gegaan om door de buurt te navigeren. Met de oudste leerlingen werk ik aan hun eindportfolio. Het leuke aan mijn baan vind ik dat ik geen vaste klas heb, maar alle leerlingen van de school voorbij zie komen.”   

Welke leerling heeft indruk op jou gemaakt?
“Dat is een leerling die tijdens de eerste periode van thuisonderwijs als enige met Microsoft Teams kon omgaan. Samen met hem maakte ik tutorials voor de leerlingen én leraren. Alles wat ik wilde uitproberen testte ik eerst met hem. Het grappige is dat collega’s nu met ict-vragen naar hem toegaan als ik er niet ben. Dit is tegelijkertijd ook een leerling die een grote mond heeft en opvalt vanwege zijn grove taalgebruik. Daardoor wordt hij vaak niet serieus genomen. Ik probeer hem dat duidelijk te maken en zeg regelmatig grappend tegen hem: ‘Als jij zo tegen een leraar praat, snap ik dat je niks bij hem bereikt.’ Het blijft een leerschool voor hem. Achter de woorden die er bij hem onhandig uitkomen zit een prachtige kant waarmee hij ver kan komen.”   

Hoe zou je jouw manier van leerlingen begeleiden omschrijven?
“Als relaxed en gelijkwaardig. Waar het volgens mij om gaat, is de wisselwerking tussen mij en de leerlingen. Ik kom met iets, zij hebben zelf dingen meegemaakt en bepaalde opvattingen. Het is waardevol om ervaringen te delen en van elkaar te leren. Op onze school komen leerlingen uit allerlei buurten samen: afkomst, opleidingsniveau van ouders en sociaal milieu liggen soms ver uit elkaar. Daardoor kom je in aanraking met andere perspectieven dan je van huis uit meekrijgt. Ik maak graag tijd voor discussies en leer de leerlingen dat je van mening kunt verschillen en dat je een mening van een ander kunt leren begrijpen, ook al is het niet jouw mening. Mijn lessen lopen hierdoor niet altijd zoals gepland, maar de leerlingen doen wel vaardigheden op waarvan ze de rest van hun leven profijt hebben.”

Werk je ook in het speciaal onderwijs en wil je daarover vertellen in de serie Speciaal verhaal? Mail ons.

Meer weten?

Blijf op de hoogte

Vandaag in je mailbox. Morgen toe te passen in de klas. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang praktische tips, actuele informatie en ideeën voor jouw dagelijkse onderwijspraktijk.