Zo geef je leerlingen toch informatica ondanks het lerarentekort
praktijk
vo

Zo geef je leerlingen toch informatica ondanks het lerarentekort

Het aantal havo- en vwo-leerlingen dat informatica wil kiezen als eindexamenvak groeit, maar veel scholen hebben geen vakdocent. Met het programma Co-Teach Informatica kunnen scholen het vak toch geven.  

© Ruben Jorksveld

Het Noordik Lyceum in Almelo kon geen vakdocent informatica vinden, maar biedt het vak toch aan. Natuurkundedocent Bram Tigchelaar geeft informatica aan havo- en vwo-leerlingen in de bovenbouw met behulp van het programma Co-Teach Informatica (zie kader). Leerlingen krijgen de lessen via een leerlijn in een digitale leeromgeving. Tigchelaar begeleidt ze daarbij. Daarnaast krijgen leerlingen projectonderwijs van een gastdocent, een IT-professional.
Tigchelaar vindt dit een goede oplossing. “Het is zo’n belangrijk vak. We vertrouwen in onze maatschappij volledig op digitale systemen, maar we bieden informatica op veel scholen niet aan. Terwijl iedere leerling ermee in aanraking komt. Ik vind dat leerlingen er daarom meer over zouden moeten leren.”

Interessante praktijkopdrachten 

Het Noordik Lyceum begon vorig jaar met 12 bovenbouwleerlingen die het eindexamenvak informatica kozen. Dit jaar zijn het er 30. De verwachting is dat de groep leerlingen volgend jaar nog groter zal zijn. Tigchelaar verzorgt met name het pedagogische deel van de lessen. De vakinhoudelijke expertise komt deels van de gastdocent en deels vanuit de online leerlijn. Tigchelaar: “We gebruiken opdrachten uit de online leeromgeving, maar ik breng zelf ook lesstof in. We bieden een breed programma. Onze huidige gastdocent is een dataconsultant en denkt met bedrijven mee over de manier waarop ze met hun data omgaan. Zo brengt hij de praktijk mee het lokaal in. Hij kan context geven aan de hand van opdrachten die hij in het bedrijfsleven uitvoert. Samen draaien wij de lessen, waarbij hij de kennis van het vak meeneemt en ik in de gaten houd hoe we dit het beste kunnen overbrengen op de leerlingen.” 

Verhalen uit het bedrijfsleven

Een meerwaarde van de gastlessen vindt Tigchelaar dat verhalen uit het bedrijfsleven op die manier bij de leerlingen terechtkomen. Hij vindt het dan ook een aanrader om het vak informatica op deze manier te geven. “Al hoop ik wel dat er door dit programma meer leraren enthousiast worden om hun lesbevoegdheid voor het geven van informatica willen halen. Daarnaast hoop ik dat het opleidingstraject voor het vak informatica wordt herzien voor ‘andersbevoegde’ docenten.”

Net zo belangrijk als wiskunde 

Jos Tolboom, curriculum-ontwikkelaar wiskunde en informatica bij SLO, vindt meer aandacht voor het vak informatica eveneens noodzakelijk. Het aantal leerlingen dat het vak informatica kiest is stabiel. Een positief punt volgens Tolboom, maar hij vindt het zorgelijk dat het aantal scholen dat het vak aanbiedt afneemt. “Als ik die scholen spreek, geven zij als reden dat ze geen docenten kunnen vinden om het te geven. Informatica is natuurlijk een keuzevak, dus scholen zijn niet verplicht het aan te bieden, maar dat is eigenlijk best gek. De vaardigheden die je bij informatica leert, heb je namelijk – net als de vaardigheden van wiskunde – nodig bij andere vakken. Zeker nu digitale geletterdheid in het curriculum komt.”

Over Co-Teach Informatica

Er is een ernstig en groeiend tekort aan bevoegde informaticadocenten terwijl het vervolgonderwijs en de huidige arbeidsmarkt juist vragen om goede ict-vaardigheden. Co-Teach Informatica is een lesprogramma voor het vak informatica voor leerlingen in de bovenbouw van het havo en vwo. Het is een oplossing voor vo-scholen waar (tijdelijk) geen docent informatica beschikbaar is. De informaticalessen worden gegeven via een leerlijn in een digitale leeromgeving, onder begeleiding van een docent van een ander vak. Afwisselend wordt er ook projectonderwijs gegeven door IT-professionals uit het bedrijfsleven, die als gastdocenten voor de klas staan. De docenten worden ondersteund en voorbereid door vakdidactici. Co-Teach informatica wordt gemaakt door Universiteit Utrecht, Universiteit Twente en Vrije Universiteit Amsterdam, in samenwerking met de Universiteiten van Nederland, VO-raad, NLdigital, SLO en vakvereniging i&i.

Meer weten?

Blijf op de hoogte

Vandaag in je mailbox. Morgen toe te passen in de klas. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang praktische tips, actuele informatie en ideeën voor jouw dagelijkse onderwijspraktijk.