Met scrum werken leerlingen op een effectieve manier samen
praktijk
vo

Met scrum werken leerlingen op een effectieve manier samen

Met de scrummethode werken leerlingen in teamverband op een effectieve en flexibele manier samen. Leerlingen vormen een multidisciplinair en zelfsturend team. Een team pakt een project samen op, maakt de planning en verdeelt de taken. Deze methode kan ook goed werken als didactisch hulpmiddel. Het geeft de leraar de kans om te differentiëren.

  • Deze video kan worden embed

Jonne Muller, leraar onderzoeken en ontwerpen (o&o) op RSG Simon Vestdijk, heeft goede ervaringen met scrum. Met deze aanpak is groepswerk makkelijk te organiseren waardoor werkgroepjes zelfsturend worden en ze goede producten neerzetten. Scrum is een werkmethode die oorspronkelijk uit de it-sector komt. Met scrum wordt sneller en beter resultaat bereikt. In plaats van een van te voren bedacht plan werken de deelnemers op basis van voortschrijdend inzicht. Vaste elementen zoals bespreek- en oplevermomenten ondersteunen het werkproces.

Minder stress en chaos

Voordat Muller met scrum werkte, gaf de les o&o veel stress onder de leerlingen. Ze werden onrustig en vertoonden uitstelgedrag. Met scrum blijft het werk dat gedaan moet worden voor alle leerlingen overzichtelijk en is op tijd klaar. Aan het begin van de les is er een stand-up. De leerlingen bespreken met hun groep de voortgang, wie wat doet en waarmee ze elkaar kunnen helpen. Eventueel worden taken herverdeeld en vervolgens gaan ze aan de slag.

Meer verantwoordelijkheid met scrum

Aardrijkskundeleraar Alies Zijlstra is ook positief over werken met scrum. Zij merkt dat leerlingen planmatiger werken, waardoor ze veel eigen verantwoordelijkheid hebben en zelfstandig de opdracht uitvoeren. De leraar kan lesstof meer differentiëren. Ze heeft meer tijd voor leerlingen die moeite hebben met bepaalde onderdelen. De leerlingen pakken het werk serieuzer aan doordat ze eigenaar zijn van het project.

Hoe werkt scrum?

Scrum werkt volgens een vaste methodiek en rolverdeling:

  • Leerlingen noteren hun kwaliteiten en kijken welke ze inzetten voor dat specifieke project.
  • De scrummaster stuurt de groep en zorgt dat de groep zich aan de planning houdt en goed doorwerkt.
  • De scrummasters stellen hun groep samen op basis van de verschillende kwaliteiten van de leerlingen. Hierdoor vullen groepsleden elkaar aan.
  • Een sprint is een deel van het project dat een bepaalde tijd duurt.
  • Per sprint maakt de groep een planning. Ze noteren de taken, verdelen de taken en stellen prioriteiten vast.
  • De groep noteert alles op een planbord en verwerkt daarop alle wijzigingen.

Meer weten?

Blijf op de hoogte

Vandaag in je mailbox. Morgen toe te passen in de klas. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang praktische tips, actuele informatie en ideeën voor jouw dagelijkse onderwijspraktijk.