Mbo’ers leren veel van levensechte opdrachten
praktijk
vo mbo

Mbo’ers leren veel van levensechte opdrachten

Sint Lucas, een school met creatief-technische opleidingen voor vmbo en mbo, werkt met levensechte projecten en opdrachtgevers. Studenten zijn zelf verantwoordelijk voor een goed product of passende dienst voor de opdrachtgever. Zodoende leren ze belangrijke vaardigheden zoals samenwerken, communicatie, probleemoplossend vermogen en ondernemerschap.

  • Deze video kan worden embed

Deze keer komt de klant niet uit het bedrijfsleven maar zijn het kinderen uit groep 3 van basisschool De Meulebeek. Zij hadden samen met een kunstenaar en schrijver een boek gemaakt, ‘Wouter en Klaasje in het Ureversum’. De opdracht voor de derdejaarsstudenten Game Art & development van SintLucas in Eindhoven was om bij dit boek een interactieve game te ontwikkelen. Met als doel ouders te betrekken (educatief partnerschap) en kinderen met meer plezier te laten lezen.

Voordeel voor beide partijen

De samenwerking tussen de studenten en in dit geval de basisschool bleek een verrijking voor beide partijen. De basisschool had anders nooit een game kunnen ontwikkelen. De leerlingen zijn er trots op, vertellen ze in de video. De mbo-studenten hebben met deze realistische opdracht verschillende vaardigheden ontwikkeld, zoals samenwerken, problemen oplossen en ondernemerschap.

Werken met scrum: samen verantwoordelijk

Bij dit projectonderwijs werken studenten uit verschillende studierichtingen samen en heeft de leraar de scrummethode ingezet. Kenmerk daarvan is dat een groot project wordt opgedeeld in kleine stukjes (sprints). Iedere deelnemer is betrokken bij het plannen, benoemen van blokkades en het verdelen van de taken. De teams werken stap voor stap de prioriteitenlijst af en houden de voortgang bij op hun scrumbord. Op die manier ontstaat goed inzicht in het werk en de planning. Na elke sprint kunnen de studenten hun prioriteitenlijst bijstellen. Ook verbeteren zij hun tussenproducten en samenwerking. Zodoende wordt de kwaliteit van het product steeds beter.

7 tips voor levensecht leren

Wil jij je studenten ook laten leren vanuit een levensechte vraag of probleem van een bedrijf of organisatie? Neem deze tips mee:

  1. Bepaal als leraar de onderwijsrelevantie van een project of vraag van een opdrachtgever. Bekijk de leermogelijkheden voor de student, uitdaging, aansluiting bij thema’s binnen de lessen en de termijn waarop de opdracht uitgevoerd kan worden.
  2. Werk met scrum: een flexibele en efficiënte manier om (software)producten te maken. In het bedrijfsleven wordt veel gebruik gemaakt van scrum dus het is goed om studenten ermee kennis te laten maken.
  3. Maak de teams niet te groot: hoe groter het team, hoe complexer de communicatie. Houd het dus liever klein.
  4. Geef duidelijke kaders aan: samenwerken in een multidisciplinair team, overzicht houden over het project en daarnaast een goede en stabiel werkende applicatie opleveren zijn flinke uitdagingen. Verwacht niet dat studenten hier zelf structuur in kunnen aanbrengen en geef duidelijke kaders aan.
  5. Betrek de opdrachtgever goed bij het project: wees open en eerlijk in wat de opdrachtgever van de studenten mag verwachten. Stel duidelijke doelen en koppel tussentijds resultaten terug. Vaak weet een opdrachtgever pas wat hij wil als hij het eerste product ziet. Door open communicatie en co-creatie kan een project tijdig bijgestuurd worden als dat nodig is.
  6. Zorg dat het project haalbaar is binnen de tijd: zeker bij multidisciplinaire projecten waarbij veel zaken samenkomen zoals game design, interaction design, game art en coderen is het belangrijk om de opdracht overzichtelijk te houden. Studenten moeten leren om met deadlines te werken. Kies dus een project dat haalbaar is binnen de tijd zodat zij succeservaringen kunnen opdoen.
  7. Help studenten met het stellen van prioriteiten: studenten moeten nog leren om de juiste prioriteiten te bepalen. Welke zaken heb je echt nodig en welke kunnen wel even wachten?

Meer weten?

Blijf op de hoogte

Vandaag in je mailbox. Morgen toe te passen in de klas. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang praktische tips, actuele informatie en ideeën voor jouw dagelijkse onderwijspraktijk.