Orde houden: kleine misstappen aanpakken

lerarenredactie | 19 september 2013

Orde houden, hoe doe je dat? Rene Kneyber is leraar wiskunde en trainer orde houden. Bij het houden van orde gaat het volgens Kneyber onder andere om grenzen bewaken. Hij geeft aan dat kleine overtredingen van de regels meteen gecorrigeerd moeten worden. Achterliggend hierbij is de gebroken-raam-theorie van J.Q. Wilson: als in een straat een ruit gebroken is geeft dat een gevoel van onrust en angst bij mensen die er wonen en die er langs komen. Een gebroken ruit nodigt daarnaast uit tot meer gebroken ramen. Vertaald naar de schoolsituatie betekent dit dat graffiti op de muur, rommel in de aula of etensresten op de vloer er op de lange duur voor kunnen zorgen dat er meer op muren gekliederd wordt of dat mensen hun afval niet opruimen. Een leerling die door de leraar heen praat, nodigt anderen uit om ook door de leraar heen te praten. Kleine misstappen moeten daarom gecorrigeerd worden.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.