Perfect presenteren: de lof- en smaadrede

lerarenredactie | 03 oktober 2013

Hoe toets je mondelinge vaardigheid en argumentatieve vaardigheden? Het Pius X College in Almelo heeft gekozen voor verschillende vormen van debat in de bovenbouw van het vwo.

De lofrede (eulogie) wordt gehouden door de voorstander vanachter een katheder. De tegenstander geeft een smaadrede (invectief). In dit voorbeeld geeft de tegenstander een smaadrede over politicus André Rouvoet.

De speeches duren ieder rond de 8 minuten. Leerlingen zijn getraind en hebben ervaring in presenteren: naast de inhoud is ook de presentatie van belang. De opbouw is duidelijk, er wordt gebruik gemaakt van stijlfiguren en beeldspraak en er mag gelachen worden!

De groepjes krijgen na de speech even tijd voor overleg (1 minuut), waarna ze drie kritische vragen over de speech of de persoon mogen stellen. De spreker of een secondant (de andere leden van een groepje) moeten die vraag zo goed mogelijk beantwoorden. Er is geen ruimte om met elkaar in debat te gaan.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.