praktijk
vo

Vwo-leerlingen leren presenteren met de lof- en smaadrede

Hoe toets je mondelinge vaardigheid en argumentatieve vaardigheden? Het Pius X College in Almelo heeft gekozen voor verschillende vormen van debat in de bovenbouw van het vwo.

  • Embedcode

De lofrede wordt gehouden door de voorstander. De tegenstander geeft een smaadrede. In dit voorbeeld geeft de tegenstander een smaadrede over politicus André Rouvoet.

Speeches

De speeches duren ieder rond de acht minuten. Leerlingen zijn getraind en hebben ervaring in presenteren. Naast de inhoud is ook de presentatie van belang. De opbouw is duidelijk, er wordt gebruik gemaakt van stijlfiguren en beeldspraak en er mag gelachen worden!

De groepjes krijgen na de speech één minuut tijd voor overleg waarna ze drie kritische vragen over de speech mogen stellen. De spreker of de andere leden van het groepje moeten die vraag zo goed mogelijk beantwoorden. Er is geen ruimte om met elkaar in debat te gaan.

Thema

Leermiddelen

Onderwerpen

Lesmethoden


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.