Autisme en het schoolplein

lerarenredactie | 09 november 2013

In deze video is te zien hoe het leerteam van SBO De Vuurvogel in Leiden autistische leerlingen structuur biedt bij het buitenspelen.

Leerlingen die vallen binnen het autistisch spectrum tonen op het schoolplein voor de meeste leerkrachten op SBO De Vuurvogel ander gedrag op het plein ten opzichte van de overige leerlingen; ze staan vaak alleen op het plein en zoeken daarbij ook weinig contact met andere leerlingen.

Betekenisvol
Dat deze leerlingen teveel prikkels binnenkrijgen is al langer bekend uit veel verschillende studies. Op het plein zijn immers erg veel prikkels aanwezig. Voor een autistische leerling kan het dan heel moeilijk zijn om zich goed te oriënteren op het speelplein; daardoor tonen ze vaak teruggetrokken gedrag tijdens het buitenspelen.

Het leerteam van SBO De Vuurvogel wil deze leerlingen helpen om de pauzes op het plein betekenisvol te vullen. Hiermee wordt bedoeld dat het leerteam een zinvolle pauzetijd voor deze leerlingen wilt creëren, waarbij ze leren zich te handhaven tussen de andere leerlingen en te komen tot een plan om de tijd fijn en ontspannen te benutten.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.