De evolutietheorie uitleggen
praktijk
vo

De evolutietheorie uitleggen

Evolutie is een gevoelig onderwerp binnen de biologieles. Leerlingen stellen kritische vragen of nemen de evolutietheorie simpelweg niet aan. De discussie gaat al snel over de geldigheid van de theorie en de verenigbaarheid met andere opvattingen in plaats van over de inhoud.

  • Deze video kan worden embed

Volgens Kerst Boersma, hoogleraar Didactiek van de Biologie aan de Universiteit Utrecht, wordt evolutie nog wel eens vermeden in het onderwijs of wordt er te snel overheen gegaan. Deze marginale positie die evolutie in het onderwijs inneemt, staat volgens hem in schril contrast met het belang dat er in de wetenschappelijke wereld aan wordt gegeven.

Evolutie is de rode draad binnen de biologie en leerlingen zouden een goed begrip van het concept moeten hebben. Dus ongeacht de levensbeschouwing van de leerling, moet deze weten wat de theorie inhoudt. Maar hoe doe je dat als een leerling het niet gelooft of aanneemt?

Goed uitleggen

Naast het feit dat er veel discussie bestaat omtrent de theorie is er nog een tweede aspect dat een belemmering kan vormen voor leraren: hoe leg je evolutie op een goede manier uit? Evolutie lijkt niet zo’n moeilijk begrip, maar vaak blijkt dat zelfs biologiestudenten nog cruciale denkfouten maken als ze het proberen uit te leggen.

Volgens Boersma helpen de bestaande methodes de leraar ook niet. Evolutie wordt daarin vaak fout, abstract, contextloos, te simpel of zonder opbouw uitgelegd. Dus hoe leg je evolutie uit op een correcte manier?

In het artikel Leerlingdenkbeelden over evolutie gaat Boersma uitvoerig in op denkbeelden van leerlingen over evolutie. Het geeft een overzicht van misconcepten van leerlingen over evolutie.

Meer weten?

Blijf op de hoogte

Vandaag in je mailbox. Morgen toe te passen in de klas. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang praktische tips, actuele informatie en ideeën voor jouw dagelijkse onderwijspraktijk.