praktijk
po
vo

Leerlijn digitale geletterdheid van kleuters tot 6 vwo

In 2016 is onderwijsorganisatie Openbaar Onderwijs Groningen begonnen met de ontwikkeling van een doorgaande leerlijn digitale geletterdheid. Leerlingen van groep 1 van het primair onderwijs tot de hoogste klassen van het voortgezet onderwijs gaan met dezelfde thema’s aan de slag. De leerlijn wordt in fasen ontworpen. Tijdens het proces wordt de leerlijn bijgesteld.

  • Embedcode

Openbaar Onderwijs Groningen heeft een leerlijn gemaakt die in alle scholen van dit schoolbestuur wordt uitgeprobeerd. Ook klassen van de obs Meander en Kamerlingh Onnes  (vo), beide uit Groningen, deden hieraan mee. De leerlijn wordt op schoolniveau verder uitgewerkt in concreet lesmateriaal waarbij uitgegaan wordt van vakkenintegratie.

De teams op de scholen werken steeds in perioden van tien weken. Per periode staat een thema centraal dat zich richt op één van de vier basisvaardigheden van digitale geletterdheid:

  • ict-basisvaardigheden
  • computational thinking
  • informatievaardigheden
  • mediawijsheid

Verbinding po en vo in E-labs

In deze leerlijn werkt het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs samen. Zo wordt verbinding gecreëerd tussen po en vo. Binnen de vo-scholen zijn E-labs ingericht. Hierin kunnen leerlingen van het vo en leerlingen van het po werken met digitale technieken, zoals 3D-printers, lasersnijders, snijplotters, videoapparatuur en robotica. Ook ontvangen leerlingen uit het vo leerlingen uit het po. Ze laten zien welke mogelijkheden er zijn met de digitale apparatuur en werken samen aan opdrachten.

Een bijkomend voordeel is dat de overgang van leerlingen van po naar vo makkelijker wordt. 

Curriculum van de toekomst

Er is nog weinig aandacht voor digitale geletterdheid in het huidige curriculum. In het onderwijs van de toekomst krijgen digitale vaardigheden een steeds meer prominente plaats. 

Het Platform Onderwijs2032 besteedde in hun eindadvies aandacht aan de manier waarop de leerlingen van 2032 digitaal geschoold moeten zijn. In navolging van dit eindadvies buigt een ontwikkelteam digitale geletterdheid zich over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen. Met de opbrengst van dit ontwikkelproces zullen kerndoelen en eindtermen worden geactualiseerd. 

In een interview in het tijdschrift Monitor Jeugd en Media 2017 legt Remco Pijpers uit waarom volgens hem de digitale generatie niet bestaat.

Ook op Leraar24 staat een artikel over digitale geletterdheid in de les waarbij de vier basisvaardigheden aan bod komen. Hoe leer je leerlingen onderscheid maken tussen feit en fictie op internet? Wat moeten ze eigenlijk allemaal met ict kunnen als ze hun diploma op zak hebben?

Openbaar Onderwijs Groningen heeft in november 2017 een video geplaatst op YouTube over digitale geletterdheid.


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.