Stoppen met cijfers voor gym motiveert leerlingen in het vo

lerarenredactie | 26 maart 2018

De leraren lichamelijke opvoeding van het Gymnasium Felisenum in Velsen-Zuid zijn gestopt met cijfers geven. Leerlingen waren bang om een slecht cijfer te halen en blokkeerden. Dat stond hun ontwikkeling in de weg. Doordat ze geen cijfers meer krijgen, durven leerlingen fouten te maken bij de verschillende spelonderdelen en teamsporten en zijn ze veel gemotiveerder om deel te nemen aan de gymles.

Om te kunnen leren, moet je fouten maken. Daarom zijn de leraren lichamelijk opvoeding van het Gymnasium Felisenum gestopt met cijfers geven. Voorheen kregen leerlingen een cijfer voor de uitvoering van de sportonderdelen. Bij de beoordelingsmomenten waren de leerlingen erg gespannen en speelden op safe.

Effecten van de aanpak zonder cijfers

De aanpak zonder cijfers stimuleert leerlingen om zoveel mogelijk nieuwe onderdelen en sporten te proberen. Fouten maken heeft geen negatief effect meer op het cijfer, maar is nu een belangrijk onderdeel van het leerproces. Het zelfvertrouwen van de leerlingen is dan ook gegroeid. De sfeer in de les is verbeterd. De leerlingen durven meer en zijn positiever. En de gymleraar vindt het veel fijner lesgeven.

Leerlingen beoordelen elkaar

Bij de nieuwe aanpak zonder cijfers beoordelen leerlingen elkaar op basis van persoonlijke groei, samenwerken, persoonlijke motivatie en leerdoelen. Een beoordeling is in de vorm van bijvoorbeeld een ‘voldoende’ of ‘goed’. De gymleraar bespreekt met de leerling zijn beoordeling aan het einde van de lessenreeks. Hij bekijkt met de leerling welke doelen gehaald zijn en geeft suggesties voor verbeterpunten voor de aankomende periode. Iedere leerling krijgt hierdoor een leerprogramma op maat.

Er is ook wel onderzoek naar het effect van cijfers geven op de motivatie van leerlingen gedaan.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.