praktijk
po
vo
so

Geef me de 5 biedt leerlingen met autisme rust en duidelijkheid

Autisme-deskundige Colette de Bruin heeft een methodiek ontwikkeld voor kinderen met kenmerken van autisme. Geef me de 5 biedt praktische handvatten aan leraar, leerling en ouders. Door taken te structureren krijgen leerlingen met autisme de gewenste duidelijkheid. De methode bestaat uit vijf vaste vragen: wie, wat, waar, wanneer en hoe.

  • Embedcode

Veel kinderen hebben behoefte aan duidelijkheid en voorspelbaarheid. SBO Aquamarijn in Leeuwarden biedt daarom de leerlingen De Geef me de 5-methodiek aan. Deze methodiek kenmerkt zich door een duidelijke en voorspelbare communicatie en aanpak. In de communicatie wordt steeds ingegaan op vijf vragen: wie, wat, waar, wanneer en hoe. Hierdoor weten kinderen waar ze aan toe zijn en is er meer rust op school. Ze vertonen door de duidelijkheid minder gedragsproblemen.

Vanuit het gevoel van basisveiligheid ontwikkelt het kind zich beter waardoor de leerresultaten verbeteren.

Methodiek Geef me de 5

Geef me de 5 bestaat uit vijf puzzelstukken. Deze vijf stukken geven antwoord op de volgende vijf vragen:

  • WIE is bij de opdracht betrokken?
  • WAT is mijn taak bij de opdracht?
  • WAAR vindt de opdracht plaats?
  • WANNEER moet ik de opdracht doen?
  • HOE voer ik de opdracht uit?

Leerlingen met (kenmerken van) autisme ontvangen en verwerken informatie op een andere manier; ze nemen gefragmenteerd waar. De puzzel helpt kinderen met autisme om opdrachten in hun geheel te zien. Het biedt hen duidelijkheid, veiligheid en houvast. Situaties worden zo voor de leerling voorspelbaarder, waardoor spanning en onzekerheid afnemen. Bij de GMD5-methodiek wordt veel gewerkt met visualisaties om boodschappen aan kinderen duidelijk te maken.

Activiteitenplanbord

In de onderbouw spelen de kinderen in verschillende hoeken. Een planbord geeft de verschillende activiteiten aan. Door wie wordt de activiteit gedaan en waar vindt de activiteit plaats. Vervolgens geeft een time-timer aan hoe lang de activiteit duurt. De leerling weet op deze manier wat, waar, wanneer, hoe en met wie de activiteit plaatsvindt.

De leerlingen krijgen tussen de verschillende lessen even de tijd om iets voor zichzelf te doen, de zogenoemde schakeltijd. Dat kan bijvoorbeeld tekenen zijn of lezen. Hiermee sluit de leerling een activiteit af. Hij komt tot rust en heeft even de tijd om te schakelen naar een volgende les.

Wat betekent Geef me de 5 voor leerling en ouders?

Veel leerlingen liepen eerder in het onderwijs vast door onrust, door onduidelijkheid en door de vele prikkels die ze niet konden ordenen. Door GMD5 komt de leerling tot zichzelf waardoor er ook meer ruimte ontstaat om te leren.

De ouders ervaren dat hun kind weer met plezier naar school gaat en er meer rust in huis komt. Ouders benoemen dit als ’we krijgen ons kind weer terug’.

Veel ouders gebruiken de GMD5-methodiek in de thuissituatie. De duidelijkheid en voorspelbaarheid geven hen ondersteuning bij de opvoeding. Thuis en school zitten op één lijn. Dit is goed voor de ouders, voor de leraar, maar bovenal voor het kind.

Thema

Didactiek

Onderwerpen

Leerproblemen


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.