praktijk
po
vo
mbo
so

Maak leermateriaal beter bruikbaar voor leerlingen met een autismespectrumstoornis

De Wet Passend Onderwijs stelt dat samenwerkingsverbanden van scholen een passende onderwijsplek moeten bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Dit zorgt voor meer diversiteit in de klas. Leerlingen met een autismespectrumstoornis hebben andere psychologische, gedragsmatige en cognitieve kenmerken dan leerlingen zonder autismespectrumstoornis. Hoe kun je bij het gebruiken/aanpassen/maken van lesmateriaal rekening houden met de verschillende eigenschappen en beperkingen van deze leerlingen?

  • Embedcode

Enkele voorbeelden van aanpassingen voor leerlingen met autismespectrumstoornis

  • Bied leerlingen een gelijke hoeveelheid prikkels
  • Maak keuzes in je aanbod, laat leerlingen niet alle video’s, links, enz. zien
  • Bied de leerstof nog meer gestructureerd aan in kleine onderdelen
  • Voorkom beeldspraak
  • Gebruik een vormgeving waarin duidelijke routines gevolgd kunnen worden, zorg voor een voorspelbare structuur

Meer weten?

Orthopedagoog Sosha Timmermansschreef haar masterscriptie over de vraag: Hebben kinderen met diagnose ASS of ADHD baat bij aangepast leermateriaal?

Thema

Didactiek

Onderwerpen

Differentiatie


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.