praktijk
po
vo
mbo

Voeding en beweging

Uit landelijk onderzoek blijkt dat kinderen én te weinig bewegen én ongezond eten. Een van de gevolgen van ongezonde voeding en te weinig bewegen is overgewicht. Door het overgewicht laten kinderen het nog meer na om in beweging te komen. Een vicieuze cirkel waar kinderen en hun ouders niet gemakkelijk uitkomen.

Kinderen kunnen nog niet zelf kiezen voor een gezond voedingspatroon. Het kind eet vooral wat het lekker vindt en heeft nog niet het inzicht dat die keus niet altijd de meest verantwoorde beslissing is. Kinderen houden tenslotte van zoete snoep, vette hamburgers, zoute chips enzovoorts en niet alle ouders zijn in staat het snoepgedrag van hun kind af te remmen en naar gezond eetgedrag te leiden.

Naast ongezond eetgedrag is een tekort aan beweging een probleem. Veel kinderen komen na schooltijd niet meer buiten om er rond te rennen, te klimmen, of om naar een sportclub te gaan. Onder schooltijd is er wel gymnastiekles en/of zwemles, maar dat is slechts een of tweemaal per week een half uur tot driekwartier. Ook vinden ouders het vaak buiten op straat te onveilig en hebben geen tijd om daar toezicht te houden.

Het onderwijs beoogt een brede ontwikkeling van de leerlingen zoals beschreven in de Kerndoelen. In het domein Oriëntatie op mens en wereld komt bevordering van gezond gedrag aan de orde. In het domein Lichamelijke opvoeding wordt aandacht aan bewegen geschonken. Veel scholen geven echter voorrang aan de domeinen van taal en rekenen. Deze domeinen zijn voor de leerling bepalend in de keuze van het voortgezet onderwijs. Voor de invulling van domeinen ‘Voeding en bewegen’ zijn de scholen daarom in tijd en mogelijkheden beperkt. Een mogelijkheid om dit te ondervangen is door als school samen te werken met partners buiten de school die sportieve activiteiten aanbieden. Via deze partners kan de school kinderen kennis laten maken met gezonde voeding en bewegen. Dit biedt de kinderen meer kansen op een gezonde leefstijl.

Links

Voedingscentrum

Gezonderwijs

Leerprogramma – Fruit een lekkere buit

Jongeren op gezond gewicht (JOGG)

Onderwerpen

Zorgbeleid


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.