Onderzoek en Ontwerpen op het Technasium
praktijk
vo

Onderzoek en Ontwerpen op het Technasium

Het technasium is een onderwijsvorm voor vwo en havo met veel aandacht voor bèta en techniek. Het examenvak Onderzoek & Ontwerpen staat centraal voor leerlingen die vanaf de brugklas kunnen leren in het technasium op hun school. In dit artikel lees je wat het technasium inhoudt en zie je hoe leraren deze lessen vormgeven.

 • Deze video kan worden embed

Het technasiumonderwijs richt zich vooral op competenties en vaardigheden die nodig zijn binnen de bètatechniek, zoals creativiteit, ondernemendheid, samenwerken, inventiviteit, communicatie, plannen, projectmatig werken, organiseren en proces- en kennisgericht werken. De bedoeling ervan is meer leerlingen op jonge leeftijd te interesseren voor bètatechniek-vervolgopleidingen omdat dit leidt naar beroepen die belangrijk zijn voor de Nederlandse economie. 

Kenmerken van het technasium

In Nederland zijn er nu ongeveer 100 scholen die volgens het concept van het technasium onderwijs geven. De kenmerken zijn: 

 • De leraar hanteert een activerende didactiek 
 • De leraar heeft een coachende rol
 • Leerlingen werken in teams aan projecten
 • Leerlingen krijgen les in het eindexamenvak Onderzoek & Ontwerpen
 • Elk technasium heeft een technasiumwerkplaats
 • Er is aandacht voor competentieontwikkeling en activiteiten buiten de school 

Het vak Onderzoek & Ontwerpen

In het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O) maakt een leerling actief kennis met de wereld van bèta en techniek. Kenmerkend van het vak is dat de leerling:

 • actief aan de slag gaat 
 • altijd in teamverband werkt
 • met bedrijven en instellingen samenwerkt
 • aan echte vraagstukken werkt

Bij O&O doorlopen leerlingen per jaar een aantal projecten. Ze werken in groepsverband aan een realistisch bètatechnisch vraagstuk dat een bedrijf of instantie aanlevert. In de projectopdrachten past de leerling theorie toe en ontwikkelt hij vaardigheden en kennis die nodig zijn voor een vervolgopleiding en in de beroepspraktijk. In het examenjaar wordt het vak afgesloten met een meesterproef. 

Bedrijf in de school

Bij het vak O&O is het belangrijk om aan realistische vragen te werken. Op het technasium van het Lyceum Schöndeln in Roermond begeleidt leraar Mark Tinnemans leerlingen uit de onderbouw die een ontwerp voor een brug maken. De school onderhoudt nauwe contacten met bedrijven in de buurt en betrekt er ook ouders bij die daar werken. De leerlingen vinden het vooral fijn om aan een concreet project te werken, vertelt de leraar in de openingsvideo.

Ontwerp van een dierenverblijf

In de onderstaande video zie je dat de eerste klas van Keizerkarel College in Amstelveen aan de slag gaat om een nieuw gorillaverblijf te ontwerpen. Daarvoor gaan de leerlingen eerst op bezoek bij dierentuin Artis om de dierenverblijven en het gedrag van gorilla’s te bestuderen en maken ze foto’s en video’s. Weer terug op school doen ze verder onderzoek en maken ze een maquette van hun ontwerp en geven aan het eind van het project een presentatie.  

 • Deze video kan worden embed

Meer weten?

 • Bekijk de informatie op de website van het Technasium
 • Meer inspiratie vind je op de website van het Platform Talent voor Techniek (voorheen platform Betatechniek).
 • Bij Maakonderwijs gaan techniek en creativiteit hand in hand.
 • Meisjes en leerlingen met een migratieachtergrond kiezen minder snel bètavakken of technische beroepen. Ontdek hoe je toch hun interesse hiervoor wekt.
 • Wil je in het po aan de slag met Onderzoek en Ontwerpen? Bij ontwerpend leren gaan leerlingen aan de slag met echte ontwerpopgaven.

Blijf op de hoogte

Vandaag in je mailbox. Morgen toe te passen in de klas. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang praktische tips, actuele informatie en ideeën voor jouw dagelijkse onderwijspraktijk.