praktijk
vo

Technasium en het vak O&O

Het technasium is een onderwijsstroom in Nederland voor vwo en havo. Kenmerkend voor deze onderwijsvorm is het examenvak Onderzoek en Ontwerpen (O&O). Bij O&O worden per jaar een aantal verschillende projecten doorlopen. In het examenjaar wordt het vak afgesloten met de meesterproef.

Het vak kenmerkt zich doordat de leerling:

  • zelf aan de slag gaat
  • altijd in teamverband werkt
  • met bedrijven en instellingen werkt
  • aan echte vraagstukken werkt
  • er op school veel tijd voor krijgt

Samenwerken in een netwerk en met de omgeving

Naast het vak O&O is het kenmerkend voor een technasium dat er wordt samengewerkt in een netwerk met 4 a 5 andere scholen. Het idee hierachter is dat scholen elkaar steunen en  van elkaar leren bij de invoering van het technasium. De scholen leggen gezamenlijk contacten met het regionale bedrijfsleven en hoger onderwijs.

Daarnaast werkt een technasium uitvoerig samen met de omgeving. Door samen te werken met bedrijven en instellingen zien leerlingen hoe de praktijk van hoger opgeleide bètatechnici eruit ziet en waar zaken toe dienen. Ook leveren deze bedrijven realistische ontwerp- en onderzoeksvragen die er echt toe doen.

Als leerlingen een werkstuk hebben gemaakt voor een echte opdrachtgever, komt deze aan het eind van het project samen met de leraar beoordelen. De feedback van de opdrachtgever is veel waard. Hij kent zijn vak en kan met zijn vakmans-oog een werkstuk beoordelen.

Technasium werkplaats

Elke technasium heeft een technasiumwerkplaats. Deze ruimte is speciaal ingericht zodat leerlingen optimaal kunnen werken aan hun onderzoeks- en ontwerpopdrachten.

Leraar technasium worden Als je leraar wilt worden voor het vak O&O moet je een onderwijsbevoegdheid hebben in een vak en het certificaat voor O&O-docent halen. Voor het certificaat moet een docent vijf trainingen volgen en een nieuw O&O-project schrijven. Gemiddeld doen leraren hier 1 à 2 jaar over. De trainingen worden verzorgd door het expertisecentrum technasium en aangeboden in scholingsweken. Een technasiumschool worden Als je als school een technasium wil worden, dan kan de schoolleiding contact opnemen met het expertisecentrum technasium. Op de website van het technasium staan contactgegevens en verder informatie over de oriëntatiefase en het stappenplan.
Thema

Didactiek

Onderwerpen

Onderzoekend lerenRei@kajmunk.nl | 9 januari 2012

In de link staat een typefout: techANsium! Ter info... Met vriendelijke groet, Willemijn Reinsma, technator Kaj Munk College, Hoofddorp (rei@kajmunk.nl)

E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.