praktijk
vo

Onderzoek en ontwerpen op het Technasium

Het Technasium is een onderwijsvorm in Nederland voor vwo en havo. Kenmerkend voor deze onderwijsvorm is het examenvak Onderzoek en Ontwerpen (O&O). In dit artikel lees je wat het Technasium inhoudt en hoe het vak Onderzoek & Ontwerpen gegeven wordt.

De pijlers van een Technasium zijn: 

  • activerende didactiek – de leraar heeft een coachende rol
  • samenwerking – leerlingen werken in teams aan projecten.
  • onderzoek & ontwerpen – leerlingen krijgen les in het eindexamenvak Onderzoek & Ontwerpen
  • technasiumwerkplaats – elk Technasium heeft een technasiumwerkplaats
  • opleiding met een moderne bèta-cultuur – er is aandacht voor competentieontwikkeling en activiteiten buiten de school

Onderzoek en ontwerpen op het Technasium

Het vak O&O geeft de leerling de gelegenheid om kennis te maken met de wereld van bèta en techniek. Het vak kenmerkt zich doordat de leerling:

  • actief aan de slag gaat 
  • altijd in teamverband werkt
  • met bedrijven en instellingen werkt
  • aan echte vraagstukken werkt

Bij O&O doorlopen leerlingen per jaar een aantal verschillende projecten. Hierbij werken de leerlingen in groepsverband aan een realistisch bètatechnisch vraagstuk dat geleverd wordt door bedrijven en instanties. In de projectopdrachten past de leerling theorie toe en ontwikkelt hij vaardigheden en kennis die nodig zijn in de beroepspraktijk en vervolgopleiding. In het examenjaar sluit de leerling het vak af met een meesterproef. 

Samenwerken met de omgeving

Een Technasium werkt uitvoerig samen met de omgeving. Door samen te werken met bedrijven en instellingen zien leerlingen hoe de praktijk van hoger opgeleide bètatechnici eruit ziet. Ook leveren deze bedrijven realistische ontwerp- en onderzoeksvragen die er echt toe doen.

Als leerlingen een werkstuk hebben gemaakt voor een echte opdrachtgever, komt deze aan het eind van het project samen met de leraar beoordelen. De feedback van de opdrachtgever is veel waard. Hij kent zijn vak en kan met zijn vakmans-oog een werkstuk beoordelen.

Een technasiumschool worden

Wil jouw school ook een Technasium worden? Neem dan contact op met het expertisecentrum Technasium. Op de website van het Technasium staan contactgegevens en verder informatie over de oriëntatiefase en het stappenplan.

Meer weten?

Lees op Leraar24 de onderstaande artikelen:

Thema

Didactiek

Onderwerpen

Onderzoekend lerenRei@kajmunk.nl | 9 januari 2012

In de link staat een typefout: techANsium! Ter info... Met vriendelijke groet, Willemijn Reinsma, technator Kaj Munk College, Hoofddorp (rei@kajmunk.nl)

E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.