Curriculumontwikkeling in Singapore
praktijk
po vo mbo so

Curriculumontwikkeling in Singapore

In Singapore heeft de leraar een hoge status. Na afronding van de opleiding wordt er blijvend geïnvesteerd in de professionele ontwikkeling. Waar leraren tijd en ruimte hebben om met elkaar onderwijs te ontwerpen en zich bezig te houden met curriculumherijking, zal het onderwijs worden verrijkt.

  • Deze video kan worden embed

Singapore staat internationaal bekend om haar succesvolle onderwijssysteem. De stadstaat doet het goed in diverse internationale onderzoeken en ranglijsten, de hoogopgeleide leraar heeft een hoge status en een breed carrièreperspectief en er vindt een intensieve samenwerking plaats tussen het ministerie (MOE), de lerarenopleiding (NIE), het nascholingsinstituut (AST), de Singapore Teachers’ Union (STU) en de leraren, waardoor de beroepsgroep veel invloed heeft op onder andere curriculumontwikkeling.

Investeren in onderwijs

Het Ministry of Education (MOE) in Singapore heeft beschikking over zo’n 20 procent van het bruto binnenlands product. Ter vergelijking: in Nederland is dat zo’n 5 procent. Dat uit zich op verschillende manieren. Ten eerste wordt er veel geïnvesteerd in de goede opleiding van leraren. Er vindt een strenge selectie plaats en slechts 1 op de 8 sollicitanten wordt op de lerarenopleiding aangenomen. Zodra de leraar in opleiding gaat, wordt hij betaald. Ten tweede wordt er na de afronding van de opleiding blijvend geïnvesteerd in de continue professionele ontwikkeling van leraren. Leraren in Singapore geven zo’n 20 uur les en krijgen jaarlijks 100 professionaliseringsuren die ook bekostigd worden door het MOE. Door de voortdurende professionalisering kunnen leraren doorgroeien op de brede loopbaanladder die het Singaporese systeem biedt.

Carrièreperspectief

Singaporese leraren kunnen zich breed ontwikkelen en drie verschillende career tracks doorlopen al naar gelang hun interesse en talenten:

Teaching Track

De Teaching Track is gericht op teacher leadership. Leraren krijgen steeds meer pedagogische en didactische verantwoordelijkheden, doordat ze bovenschools op clusterniveau samenwerken, coördineren en aansturen. Dat gebeurt in netwerken waarbinnen ook wordt samengewerkt met de AST. Deze professionele leergemeenschappen vormen zich rondom vakinhouden (wiskunde, Engels) of thema’s (ICT, special needs).

Leadership Track

De Leadership Track is gericht op management. Leraren groeien door naar meer leidinggevende taken binnen de school, de lerarenopleiding of het ministerie.

Specialist Track

De Specialist Track is gericht op onderwijsontwikkeling en onderzoek binnen het ministerie. Leraren worden dan bijvoorbeeld curriculumspecialist.

Alignment

Een veelgehoorde term in Singapore is ‘alignment’: alles staat in verbinding met elkaar en er wordt voortdurend afgestemd. Mede doordat leraren doorgroeien naar de functie van Master Teacher, schoolleider of Senior Specialist bij het MOE, is er sprake van een natuurlijke uitwisseling tussen ministerie en werkveld. Alle schoolleiders zijn leraar geweest en ook op het ministerie werken vrijwel alleen maar mensen die leraar zijn geweest, nog steeds zijn of na een tijd weer terug zullen keren in de klas. Het MOE, de NIE en de AST werken intensief samen en houden zich allen bezig met curriculumontwikkeling, onderzoek, opleiden, professionalisering en professionele netwerken.

Meer weten?

Blijf op de hoogte

Vandaag in je mailbox. Morgen toe te passen in de klas. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang praktische tips, actuele informatie en ideeën voor jouw dagelijkse onderwijspraktijk.