Curriculumontwikkeling in Singapore
praktijk
po vo mbo so

Curriculumontwikkeling in Singapore

In Singapore heeft de leraar een hoge status. Na afronding van de opleiding wordt er blijvend geïnvesteerd in de professionele ontwikkeling. Waar leraren tijd en ruimte hebben om met elkaar onderwijs te ontwerpen en zich bezig te houden met curriculumherijking, zal het onderwijs worden verrijkt.

  • Dit artikel bevat een video

Singapore staat internationaal bekend om haar succesvolle onderwijssysteem. De stadstaat doet het goed in diverse internationale onderzoeken en ranglijsten, de hoogopgeleide leraar heeft een hoge status en een breed carrièreperspectief en er vindt een intensieve samenwerking plaats tussen het ministerie (MOE), de lerarenopleiding (NIE), het nascholingsinstituut (AST), de Singapore Teachers’ Union (STU) en de leraren, waardoor de beroepsgroep veel invloed heeft op onder andere curriculumontwikkeling.

Investeren in onderwijs

Het Ministry of Education (MOE) in Singapore heeft beschikking over zo’n 20 procent van het bruto binnenlands product. Ter vergelijking: in Nederland is dat zo’n 5 procent. Dat uit zich op verschillende manieren. Ten eerste wordt er veel geïnvesteerd in de goede opleiding van leraren. Er vindt een strenge selectie plaats en slechts 1 op de 8 sollicitanten wordt op de lerarenopleiding aangenomen. Zodra de leraar in opleiding gaat, wordt hij betaald. Ten tweede wordt er na de afronding van de opleiding blijvend geïnvesteerd in de continue professionele ontwikkeling van leraren. Leraren in Singapore geven zo’n 20 uur les en krijgen jaarlijks 100 professionaliseringsuren die ook bekostigd worden door het MOE. Door de voortdurende professionalisering kunnen leraren doorgroeien op de brede loopbaanladder die het Singaporese systeem biedt.

Carrièreperspectief

Singaporese leraren kunnen zich breed ontwikkelen en drie verschillende career tracks doorlopen al naar gelang hun interesse en talenten:

  • De Teaching Track is gericht op teacher leadership. Leraren krijgen steeds meer pedagogische en didactische verantwoordelijkheden, doordat ze bovenschools op clusterniveau samenwerken, coördineren en aansturen. Dat gebeurt in netwerken waarbinnen ook wordt samengewerkt met de AST. Deze professionele leergemeenschappen vormen zich rondom vakinhouden (wiskunde, Engels) of thema’s (ICT, special needs).
  • De Leadership Track is gericht op management. Leraren groeien door naar meer leidinggevende taken binnen de school, de lerarenopleiding of het ministerie.
  • De Specialist Track is gericht op onderwijsontwikkeling en onderzoek binnen het ministerie. Leraren worden dan bijvoorbeeld curriculumspecialist.

Alignment

Een veelgehoorde term in Singapore is ‘alignment’: alles staat in verbinding met elkaar en er wordt voortdurend afgestemd. Mede doordat leraren doorgroeien naar de functie van Master Teacher, schoolleider of Senior Specialist bij het MOE, is er sprake van een natuurlijke uitwisseling tussen ministerie en werkveld. Alle schoolleiders zijn leraar geweest en ook op het ministerie werken vrijwel alleen maar mensen die leraar zijn geweest, nog steeds zijn of na een tijd weer terug zullen keren in de klas. Het MOE, de NIE en de AST werken intensief samen en houden zich allen bezig met curriculumontwikkeling, onderzoek, opleiden, professionalisering en professionele netwerken. Ook de vakbond STU levert hierin een bijdrage en zorgt er mede voor dat de beroepsgroep zichzelf professioneel manifesteert. Leraren nemen deel aan professionele leergemeenschappen die vaak de eigen school overstijgen. Ze werken samen aan het ontwerpen van onderwijs en kunnen ook participeren in zogenaamde focus groups, die zich bezighouden met curriculumontwikkeling. Wanneer het MOE het curriculum wil herijken (dit gebeurt eens in de 6 jaar, met een tussenopbrengst na 3 jaar), worden deze focus groups ingezet om feedback te geven op de plannen voor herziening, nadat voorgestelde aanpassingen zijn uitgeprobeerd in de klassenpraktijk.

Gemeenschappelijk doel

Naast de intensieve samenwerking is er in Singapore ook sprake van een gemeenschappelijke onderwijstaal. Op elk niveau werkt men vanuit het streven naar de Desired Outcomes of Education (DOE). Deze zijn zowel voor beleidsmakers als opleiders als leraren leidend in hun beroep. Op de site van het MOE worden de DOE als volgt geformuleerd:

The person who is schooled in the Singapore Education system embodies the Desired Outcomes of Education. He has a good sense of self-awareness, a sound moral compass, and the necessary skills and knowledge to take on challenges of the future. He is responsible to his family, community and nation. He appreciates the beauty of the world around him, possesses a healthy mind and body, and has a zest for life. In sum, he is

a confident person who has a strong sense of right and wrong, is adaptable and resilient, knows himself, is discerning in judgment, thinks independently and critically, and communicates effectively;

a self-directed learner who takes responsibility for his own learning, who questions, reflects and perseveres in the pursuit of learning;

an active contributor who is able to work effectively in teams, exercises initiative, takes calculated risks, is innovative and strives for excellence; and,

a concerned citizen who is rooted to Singapore, has a strong civic consciousness, is informed, and takes an active role in bettering the lives of others around him.

Meer weten?

De video Lessen uit Singapore bevat hoofdzakelijk beelden uit de film Singapore – Strong Performers and Successful Reformers in Education die gemaakt is door EduSkills OECD. De video is onderdeel van een landenserie over het onderwijs: Video Series OECD PISA Strong Performers and Successful Reformers

Bronnen, laatst geraadpleegd op 24-06-2016:

Blijf op de hoogte

Vandaag in je mailbox. Morgen toe te passen in de klas. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang praktische tips, actuele informatie en ideeën voor jouw dagelijkse onderwijspraktijk.