Wat kunnen we leren van curriculumontwikkeling in het buitenland?
praktijk
po vo mbo so

Wat kunnen we leren van curriculumontwikkeling in het buitenland?

In deze video komen leraren aan het woord die hebben ervaren hoe onderwijsontwikkeling in het buitenland is vormgegeven. Zij staan stil bij de rol die leraren in Canada, Finland en Singapore hebben binnen curriculumontwikkeling, wat hiervan de opbrengst is en welke lessen zij hiervan meenemen naar Nederland.

  • Deze video kan worden embed

Lessen uit Finland

In Finland worden leraren veel meer gezien als professionals die de verantwoordelijk over hun onderwijs nemen. Ze geven beduidend minder les dan in andere landen, tijd die zij onder meer investeren in het ontwerpen van lessen en aan curriculumontwikkeling. Hierdoor hebben leraren in Finland meer autonomie en zeggenschap over het onderwijs dat zij verzorgen dan Nederlandse leraren.

Lessen uit Singapore

Singapore staat internationaal bekend om haar succesvolle onderwijssysteem. De stadstaat doet het goed in diverse internationale onderzoeken en ranglijsten, de hoogopgeleide leraar heeft een hoge status en een breed carrièreperspectief en er vindt een intensieve samenwerking plaats tussen het ministerie (MOE), de lerarenopleiding (NIE), het nascholingsinstituut (AST), de Singapore Teachers’ Union (STU) en de leraren, waardoor de beroepsgroep veel invloed heeft op onder andere curriculumontwikkeling.

Lessen uit Canada

In 2013 heeft Alberta Education een curriculumvernieuwing ingezet met als titel Inspiring Education. Het curriculum van Alberta heeft een raamwerk gebaseerd op de Thee E’s:

  • Ethical citizens
  • Engaged thinkers
  • Entrepreneurial spirit

Het nieuwe curriculum is compentency-focussed, niet compentency-based. Daarnaast heeft er een verschuiving plaatsgevonden van system-focused naar student-focused en van content-based naar competency-focused. Het ministerie is afgestapt van de topdown benadering.

Internationaal onderzoek curriculumontwikkeling

  • Deze video kan worden embed

De laatste jaren blijkt uit onderzoek dat het samenwerken van leraren veel invloed heeft op de onderwijskwaliteit. Het gaat dan om samen onderwijs ontwerpen en werken aan curriculumontwikkeling, het leren in professionele leergemeenschappen en het participeren in en gebruikmaken van professionele netwerken.

Meer weten?

Blijf op de hoogte

Vandaag in je mailbox. Morgen toe te passen in de klas. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang praktische tips, actuele informatie en ideeën voor jouw dagelijkse onderwijspraktijk.