praktijk
so

Cluster 1 biedt onderwijs aan leerlingen met een visuele beperking

Cluster 1-scholen bieden speciaal onderwijs aan leerlingen met een visuele beperking. In Nederland zijn dit ongeveer 3.000 leerlingen, van 3 tot 20 jaar. Het grootste deel van deze groep kan naar een reguliere school, dankzij ambulante onderwijskundige begeleiding. Maar wat is een visuele beperking precies en wat houdt cluster 1-onderwijs in?

Je spreekt van een visuele beperking als iemand niet of slechts gedeeltelijk kan zien. Niet of slecht zien is meestal het gevolg van een oogaandoening of oogziekte. Iemand is slechtziend bij een lage gezichtsscherpte¹ of een verkleind gezichtsveld²; afwijkingen die niet gecorrigeerd kunnen worden met een bril of contactlens. Blind zijn betekent dat iemand minder ziet dan 5% of dat het gezichtsveld is beperkt tot minder dan 10 graden. Sommige mensen zien helemaal niets en sommigen zien nog wel het verschil tussen licht en donker.

Het kan ook zijn dat de ogen goed werken, maar dat de verwerking van visuele informatie in de hersenen niet goed verloopt door hersenbeschadigingen. CVI is de afkorting van ‘Cerebral Visual Impairment’, een term die een aandoening aanduidt waarbij er sprake is van slechtziendheid waarvoor geen oogheelkundige verklaring is. CVI is bij 1/3 van de blinde en slechtziende kinderen de oorzaak van de visuele beperking.

Onderwijs voor leerlingen met een visuele beperking

Slechts 20 tot 25% van de totale groep kinderen en jongeren met een visuele beperking is aangewezen op een school voor leerlingen met een visuele beperking. Onderwijsinstellingen voor leerlingen met een visuele beperking bieden:

 • speciaal onderwijs (so) voor leerlingen tussen 3 en 12/13 jaar
 • voortgezet speciaal onderwijs (vso) voor leerlingen tussen 12 en 20 jaar (praktijkonderwijs, vmbo en havo)
 • speciaal en voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen met een visuele en een verstandelijke beperking tussen 3 en 20 jaar

Ook een havo-diploma met cluster 1

Het onderwijs op de cluster 1-scholen sluit aan bij het onderwijs op reguliere scholen. Er wordt aan dezelfde kerndoelen gewerkt als in het regulier basis- en voortgezet onderwijs, maar op een aangepaste manier. Voor leerlingen vanaf 12 jaar is er de mogelijkheid om praktijkonderwijs, vmbo of havo te volgen en af te ronden met een regulier diploma.

Ongeveer de helft van de leerlingen op de cluster 1-scholen heeft een meervoudige beperking of problematiek. Naast hun visuele beperking hebben zij bijvoorbeeld een verstandelijke of motorische beperking, sociaal-emotionele problemen, een progressief ziektebeeld of gedragsproblemen. Leerlingen met een (ernstige) meervoudige beperking kunnen deelnemen aan praktisch onderwijs, gericht op het ontwikkelen van (dagbestedings- of beschutte arbeids-)vaardigheden.

Op de cluster 1-scholen gaan de leerlingen om met andere slechtziende en blinde leerlingen. Ze ervaren dat ze niet de enige zijn met een visuele beperking. Ze leren hoe hun klasgenoten voor hen herkenbare problemen oplossen. Iedere leerling krijgt onderwijs en begeleiding die het beste bij hem past.

Didactiek en leermiddelen voor leerlingen met een visuele beperking

Op cluster 1-scholen sluit de onderwijssetting precies aan op de onderwijsbehoeften van de slechtziende of blinde leerling. Leraren maken gebruik van leermiddelen en methodieken die op hen zijn toegesneden. Voorbeelden van methodieken die scholen zelf ontwikkeld hebben, zijn het gebruik van een kijkstrategie en het concept Leren leren. Dit concept heeft als doel de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van leerlingen te vergroten. Voorbeelden van leermiddelen zijn:

 • vergrotingsapparatuur
 • brailleleesregels
 • piegten (braille-typemachines)
 • loepen
 • taakverlichting
 • aangepast spelmateriaal
 • vergrote werkbladen
 • speciale apps
 • time-timers
 • verwijzers

Speciaal onderwijs voor leerlingen met een visuele beperking

In Nederland zijn er twee instellingen die speciaal (voortgezet) onderwijs aan visueel beperkte leerlingen aanbieden: Bartiméus en Koninklijke Visio. Deze instellingen hebben scholen in het hele land en bieden ook Revalidatie & Advies en Woon & Dagbesteding voor leerlingen met een visuele beperking.

¹ Gezichtsscherpte (of visus) is een maat voor de kleinste details die iemand nog kan onderscheiden en wordt uitgedrukt in een getal tussen 0 en ca. 2,0.

² Gezichtsveld is het beeld dat bekeken kan worden zonder hoofd of ogen te bewegen. Zonder visuele beperking is het menselijk gezichtsveld met twee ogen ongeveer 140 graden horizontaal en 80 graden verticaal.

Thema

Didactiek

Onderwerpen

LeerproblemenLieke | 14 oktober 2013

Ik denk dat Bartimeus, Koninklijke Visio en de Nederlandse Vereniging Blinden en Slechtzienden je bij het vinden van dergelijke materialen kunnen helpen.


Ingrid K | 19 januari 2012

Sinds januari heb ik een visueel gehandicapt jongetje in mijn klas, groep 1. Hij is net vier. Nu ben ik op zoek naar materiaal voor hem. Eenvoudige afbeeldingen, sensomotorisch, etc. Weet iemand waar dit te bestellen valt?

E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.