Leraar24 logo
Hoe help je blinden en slechtzienden bij exacte vakken?
praktijk
so

Hoe help je blinden en slechtzienden bij exacte vakken?

Voor veel blinde of slechtziende leerlingen zijn exacte vakken lastig. Dat komt omdat deze vakken gebruikmaken van visuele en grafische informatie, zoals tabellen en grafieken. Visio Onderwijs Grave, school voor leerlingen met een visuele beperking, zet daarom speciale hulpmiddelen in bij de lessen natuurkunde, scheikunde, wiskunde en biologie. Deze hulpmiddelen maken de visuele informatie hoor- en voelbaar.

  • Embedcode

Visio Onderwijs Grave, cluster 1-school voor leerlingen met een visuele handicap, werkt met hulpmiddelen zoals een spraakcomputer, voelbare tekeningen en een 3D-printer. Zeker bij de exacte vakken zijn deze hulpmiddelen bij de ondersteuning van de uitleg en conceptvorming erg fijn.

Hulpmiddelen voor blinde of slechtziende leerlingen

Zet geschreven tekst om in gesproken tekst met spraaksynthese
Voor leerlingen die afhankelijk zijn van braille kan spraaksynthese een uitkomst zijn. Een computerstem spreekt wiskundige representaties uit, zoals tabellen en grafieken, zodat leerlingen met een visuele handicap ze ook kunnen begrijpen. Speciale software kan geschreven tekst omzetten in gesproken tekst. 

Maak voelbare tekeningen met de Tactipad
Met de Tactipad kunnen blinde en slechtziende leerlingen zelf voelbare tekeningen maken. Zo kunnen ze bijvoorbeeld wiskundige figuren tekenen, verder uitbreiden of grafieken voorzien van extra informatie.

Maak ruimtelijke modellen met een 3D-printer
Een 3D-printer kan wiskundige modellen voor de leerlingen maken, zodat zij kunnen voelen hoe iets eruit ziet. Hierdoor vormen ze een beter beeld van een tekening of beeld. 3D-modellen verduidelijken bijvoorbeeld grafieken en andere wiskundige (ruimtelijke) figuren.

Vervang de grafische rekenmachine door AllerCalc
AllerCalc is een rekenmachine op de computer voor slechtziende en blinde leerlingen. Teksten worden bijvoorbeeld via Word of spraaksynthese overgezet en de som wordt automatisch uitgerekend. AllerCalc is gratis en zorgt ervoor dat leerlingen sneller en efficiënter kunnen werken bij bijvoorbeeld het vak wiskunde. 

Geef uitleg met voelbare tekeningen
Tekeningbanden zijn ringbanden met voelbare tekeningen met uitleg in tekst (in braille of audio). Denk bijvoorbeeld aan wiskundige symbolen en structuurformules. Je kunt ze naast of in plaats van gebruikelijke lesmaterialen gebruiken. 

Project Kies Exact maakt exacte vakken toegankelijker

In het project Kies Exact werken Visio en Bartiméus samen om exacte vakken toegankelijker te maken voor leerlingen met een visuele handicap. Ze ontwikkelden een database met voorbeelden van bruikbare materialen per vak. Ook wordt de inzet van de hulpmiddelen beschreven. De materialen kunnen uitgeleend worden aan leraren en leerlingen.

Meer weten over onderwijs aan blinden en slechtzienden?

Op leraar24.nl staan de volgende relevante publicaties:

  • Een cluster 1-school biedt onderwijs aan leerlingen met een visuele handicap. Lees meer op leraar24.nl over cluster1-onderwijs
  • Hoe bevorder je Leren leren op een cluster 1-school?
  • Wat kan een ambulant begeleider betekenen voor leerlingen met een visuele handicap? 
Thema

Didactiek

Onderwerpen

Differentiatie


Jacco | 4 januari 2020

Ik heb een visueel gehandicapte jongen economie onderwijs gegeven. Dit individueel bij mijn stageschool OPDC St Michael. Ik deed veel voorlezen uit boek maar ik gaf vooral veel praktijkvoorbeelden. Verder gaf ik veel uitleg door een combinatie te maken met het economieonderwerp en zijn interesses. Dat waren treinen en pearl jam. Doordat hij erg veel interesses had voor treinen, kon ik begrippen als infrastructuur, privatiseren ed gemakkelijker uitleggen. Mondeling iets uitleggen en het als het ware voor hem visualiseren was the key. Overigens heeft de jongen een voldoende gehaald voor economie en zo zijn vmbo diploma behaald. Groet Jacco Heijnen

E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.


Leraar24 is een samenwerking tussen