praktijk
po

Vroeg vreemdetalenonderwijs op de Europaschool in Amsterdam

Op de Europaschool in Amsterdam krijgen leerlingen naast het reguliere basisonderwijs vanaf vierjarige leeftijd les in een andere Europese taal en cultuur: Engels, Spaans of Frans. Vroeg vreemdetalenonderwijs gaat verder dan alleen het leren van een vreemde taal. Door de internationale oriëntatie krijgen leerlingen meer kennis van andere culturen en daardoor een bredere kijk op de wereld.

  • Embedcode

Het vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto) op de Europaschool in Amsterdam is geïntegreerd in het lesprogramma. Wel krijgen leerlingen drie uur extra taalles in de door hun gekozen vreemde taal. Ouders kunnen kiezen uit Frans, Engels of Spaans. In principe wordt er voor een taal gekozen die de leerling niet thuis spreekt. Tijdens de taallessen gaan de leerlingen in drie kleine groepjes naar de Engelse, Franse of Spaanse taaldocent.

Vroeg vreemdetalenonderwijs in de praktijk

De lessen tijdens het vvto sluiten zo veel mogelijk aan bij de thema’s die in de klas aan bod komen. Tijdens de lessen gebruikt de vakleraar de vreemde taal als voertaal. De lessen worden betekenisvol en interactief aangeboden. In het begin zijn de lessen gericht op de spreek- en luistervaardigheid. In de jaargroep is er de gelegenheid de geleerde talen met elkaar uit te wisselen, door bijvoorbeeld voor elkaar liedjes te zingen.

Leerdoelen en leerlijnen vroeg vreemdetalenonderwijs

Voor de leerdoelen van het vvto is het Europees Referentiekader het uitgangspunt. De doelen zijn uitgewerkt in een leerlijn vvto. In groep 8 doen de leerlingen een internationaal erkend examen in de taal op hun eigen niveau. Volgens de normen van het Europees referentiekader ligt dat op A1, A2 en soms B1.

Voordelen van vroeg vreemdetalenonderwijs

Vroeg starten met het leren van een vreemde taal heeft veel voordelen. Leerlingen hebben een grotere woordenschat en ontwikkelen een groot taalbewustzijn. Daarnaast is het leren van een vreemde taal een mooie manier om kennis op te doen over andere landen en culturen.

Thema

Curriculum

Onderwerpen

Vreemde talenM. H | 22 augustus 2018

Dit is niet tweetalig onderwijs maar vroeg vreemde talen onderwijs. Dat is niet hetzelfde.


Mani | 7 mei 2015

Altijd al een voorstander van tweetalig onderwijs geweest. In de huidige wereld is de beheersing van meerdere talen een must. Doordat de relatieve afstanden kleiner worden, is er een versterkte menging van volkeren en culturen waar te nemen. Ik maak dit elke dag eigenhandig mee bij http://www.vertaalbureau-textwerk.nl/

E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.