Vroeg vreemdetalenonderwijs op de Europaschool in Amsterdam

lerarenredactie | bijgewerkt op 10 februari 2010

Op de Europaschool in Amsterdam krijgen leerlingen naast het reguliere basisonderwijs vanaf vierjarige leeftijd les in een andere Europese taal en cultuur: Engels, Spaans of Frans. Vroeg vreemdetalenonderwijs gaat verder dan alleen het leren van een vreemde taal. Door de internationale oriëntatie krijgen leerlingen meer kennis van andere culturen en daardoor een bredere kijk op de wereld.

Het vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto) op de Europaschool in Amsterdam is geïntegreerd in het lesprogramma. Wel krijgen leerlingen drie uur extra taalles in de door hun gekozen vreemde taal. Ouders kunnen kiezen uit Frans, Engels of Spaans. In principe wordt er voor een taal gekozen die de leerling niet thuis spreekt. Tijdens de taallessen gaan de leerlingen in drie kleine groepjes naar de Engelse, Franse of Spaanse taaldocent.

Vroeg vreemdetalenonderwijs in de praktijk

De lessen tijdens het vvto sluiten zo veel mogelijk aan bij de thema’s die in de klas aan bod komen. Tijdens de lessen gebruikt de vakleraar de vreemde taal als voertaal. De lessen worden betekenisvol en interactief aangeboden. In het begin zijn de lessen gericht op de spreek- en luistervaardigheid. In de jaargroep is er de gelegenheid de geleerde talen met elkaar uit te wisselen, door bijvoorbeeld voor elkaar liedjes te zingen.

Leerdoelen en leerlijnen vroeg vreemdetalenonderwijs

Voor de leerdoelen van het vvto is het Europees Referentiekader het uitgangspunt. De doelen zijn uitgewerkt in een leerlijn vvto. In groep 8 doen de leerlingen een internationaal erkend examen in de taal op hun eigen niveau. Volgens de normen van het Europees referentiekader ligt dat op A1, A2 en soms B1.

Voordelen van vroeg vreemdetalenonderwijs

Vroeg starten met het leren van een vreemde taal heeft veel voordelen. Leerlingen hebben een grotere woordenschat en ontwikkelen een groot taalbewustzijn. Daarnaast is het leren van een vreemde taal een mooie manier om kennis op te doen over andere landen en culturen.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.