Sportkanjers in de gymles

lerarenredactie | bijgewerkt op 24 november 2011

Kanjertraining is een methode om in de gymles aandacht te besteden aan de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Door middel van specifiek gekozen bewegingsactiviteiten in de gymles leren kinderen hoe zij hun gedrag kunnen optimaliseren en leren aan te sluiten op het positieve in ieder gedrag. Van egoïstisch gedrag naar samenwerken en samen spelen. En van introvert of juist positief groepsgedrag, naar leren gaan voor eigen kansen en ook elkaar betrekken.

De methode leert kinderen zelfstandig te werken tijdens de lessen bewegingsonderwijs en vraagt van leraren onder meer de vaardigheden observeren, reflecteren en loslaten.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.