SlimFit: lesgeven aan units

lerarenredactie | bijgewerkt op 26 oktober 2012

SlimFit is één van de vijf experimenten uit InnovatieImpuls Onderwijs (IIO). De IIO Experimenten worden tussen 2011 en 2015 op experimentscholen door het hele land uitgevoerd.

Bij SlimFit wordt de jaargroep vervangen door een unit met 70 tot 90 leerlingen. In een unit wordt passend onderwijs gegeven door een gedifferentieerd team van medewerkers, bestaande uit in ieder geval een leerkracht en een leerkrachtondersteuner. Dat gebeurt onder andere op OBS Op ’t Hof.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.