Differentiatie is ook effectief voor rekenonderwijs in het mbo

Differentiëren bij rekenen in het mbo is moeilijk. Het model van convergente differentiatie biedt leraren houvast en leidt tot betere prestaties. Lees meer.

bijgewerkt op 9 september 2020 | onderzoek | mbo

Eenvoudig differentiëren door lestaken om te draaien

Met het omdraaien van taken kun je in elke les eenvoudig differentiëren en alle leerlingen de juiste ondersteuning geven. Lees de praktische tips in dit artikel.

bijgewerkt op 10 mei 2017 | praktijk | po | vo | mbo | so

Deze werkvormen maken differentiëren in de klas eenvoudig

Differentiëren doe je met specifieke werkvormen, waarmee je een les eenvoudig ombouwt naar een gedifferentieerde les. Ga direct aan de slag.

16 april 2019 | praktijk | vo

Maatwerk met onderwijs in units: zo werkt dat in de praktijk

Organiseren van onderwijs in units zorgt voor beter passend onderwijs dat is afgestemd op de behoefte van leerlingen.

bijgewerkt op 20 mei 2021 | praktijk | po | so

Hoogbegaafde leerlingen uitdagen met de Taxonomie van Bloom

Met de Taxonomie van Bloom daag je hoogbegaafde leerlingen uit door aandacht te schenken aan de denkvaardigheden analyseren, evalueren en creëren.

bijgewerkt op 11 december 2019 | praktijk | po | vo

Hoe actueel is de meervoudige intelligentietheorie van Gardner?

De Amerikaanse onderwijspsycholoog Howard Gardner vindt de principes van meervoudige intelligentie nog steeds actueel omdat ze kunnen helpen bij talentontwikkeling van leerlingen.

bijgewerkt op 10 maart 2020 | praktijk | po | vo

Leraar24 is een samenwerking tussen