Het belang van een toetsmatrijs
praktijk
vo mbo

Het belang van een toetsmatrijs

Toetsen en beoordelen zijn belangrijke elementen in het beroep van de leraar en de lerarenopleider. Om leerlingen goed te kunnen beoordelen, moeten leraren in staat zijn om op een juiste wijze toetsen te ontwikkelen en in te zetten. De toetsmatrijs helpt ze daarbij.

  • Deze video kan worden embed

Studenten hebben binnen de grenzen van de lerarenopleiding op verschillende manieren en in verschillende vormen te maken met toetsen en beoordelen. Ze hebben met name zicht op de vorm waarin de toetsen worden gegeven. Het toetsontwerp, de samenhang tussen toetsen en constructie van toetsen en toetsvragen speelt zich nog vaak buiten het zicht af van de studenten. Bewust en bekwaam omgaan met toetsen en beoordelen door lerarenopleiders is gewenst om studenten optimaal te begeleiden in hun ontwikkeling tot toetsbekwame leraren.

Hulpmiddel bij het ontwerpen van toetsen

Een onderdeel van een toetsontwerp is een toetsmatrijs. Dit is een tabel waarin aangegeven wordt hoe de opgaven, behorende bij bepaalde doelstellingen, worden verdeeld over tenminste twee dimensies: inhoudscategorieën en gedragscategorieën. De toetsmatrijs is een blauwdruk, een uitgewerkt plan, dat een systematische constructie van een toets wil garanderen. Een toets die is geconstrueerd op basis van een toetsmatrijs zal leiden tot vergelijkbare toetsconstructie. In de video zie je hoe je een toets ontwerpt aan de hand van een toetsmatrijs.

Meer weten?

Blijf op de hoogte

Vandaag in je mailbox. Morgen toe te passen in de klas. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang praktische tips, actuele informatie en ideeën voor jouw dagelijkse onderwijspraktijk.