praktijk
vo

De expertles als voorbeeld van activerende didactiek

Natuurkundeleraar Joost van Buchem van het Stedelijk Gymnasium Den Bosch maakt gebruik van expertlessen. In een expertles krijgen leerlingen een opdracht die ze voor zichzelf uitwerken. Daarna formuleren ze in een groepje het ideale antwoord, dat ze vervolgens uitleggen aan een ander groepje. De expertles is een vorm van ADSL: Activerende Didactiek Samenwerkend Leren. ADSL is de verzamelnaam voor werkvormen waarbij leerlingen op een gevarieerde en actieve manier samenwerken en leren.

  • Embedcode

In de video leggen van Buchem en een leerling uit hoe de expertles is opgezet. Uitgangspunt hierbij is: je moet het eerst zelf snappen voordat je het aan een ander uit kunt leggen. Het proces ziet er als volgt uit:

  1. De leerlingen worden ingedeeld in groepjes van 5 en krijgen een vel papier met 5 deelopdrachten.
  2. De deelopdrachten worden verdeeld over de leerlingen, waarna elke leerling voor zichzelf met een van de deelopdrachten aan de slag gaat. Hierbij moeten ze individueel nadenken over de opdracht.
  3. Alle leerlingen met dezelfde deelopdracht gaan bij elkaar in een nieuw groepje zitten om de opdracht verder uit te werken en samen tot een goed antwoord te komen.
  4. Daarna keren alle leerlingen weer terug naar hun eerdere groepjes en leggen ze de stof aan hun groepsgenoten uit. Ze leren zo de stof op verschillende manieren uit te leggen. Zeker als hun groepsgenoten de uitleg in eerste instantie niet begrijpen.

Het is noodzakelijk voor de leerlingen om de stof goed te beheersen. Tegelijkertijd trainen ze ook communicatieve en andere sociale vaardigheden. Doordat hun klasgenoten vragen stellen over de stof komen er inhoudelijke gesprekken op gang die goede leermomenten vormen.

Voordelen van de expertles

Van Buchem legt uit wat de voordelen zijn van deze manier van werken:

  • De leraar krijgt een beter inzicht in zijn leerlingen en waar hun moeilijkheden zitten.
  • De leraar kan rustig rondlopen en hulp bieden waar nodig.
  • De stof en uitleg landt beter, omdat deze wordt aangeboden op het moment dat de leerling het nodig heeft om tot een oplossing te komen.
  • Leerlingen snappen de stof beter omdat ze actief aan hun klasgenoten hebben uitgelegd hoe de vork precies in de steel zit.
  • Leerlingen leren niet alleen inhoudelijk de stof te doorgronden maar ontwikkelen ook sociale en communicatieve vaardigheden door samen te werken.

Expertlessen zijn erg geschikt om toe te passen wanneer de voorkennis van leerlingen erg verschilt. Ze helpen elkaar tot bepaalde inzichten en een goed antwoord te komen. Omdat leerlingen met elkaar over de leerstof praten, elkaar uitdagen om een moeilijk begrip uit te leggen en hun gedachten onder woorden brengen, wordt de leerstof door iedere leerling persoonlijk bewerkt en krijgt daardoor meer betekenis voor de leerling. De kans dat de leerstof ook in situaties buiten de school wordt toegepast, wordt hierdoor vergroot.

Thema

Didactiek

Onderwerpen

Samenwerkend lerenCarmen van Drunen | 3 juli 2011

goede tactiek die zelfs nog in het verdere (studerende) leven prima van pas komt. Vooral als je te weinig tijd hebt om alle vereiste literatuur zelf te lezen!

E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.