Integratieklas als ultieme vorm van passend onderwijs

lerarenredactie | bijgewerkt op 03 april 2018

Basisschool de Hasselbraam in Deurne ziet een integratieklas als de ultieme vorm van passend onderwijs. Een integratieklas is een speciale klas binnen een reguliere school waar leerlingen met een s(b)o-indicatie onderwijs krijgen. De leerlingen in deze klas doen waar mogelijk mee in het reguliere onderwijs.

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Passend onderwijs beoogt dat zoveel mogelijk leerlingen regulier onderwijs kunnen volgen. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Een integratieklas biedt leerlingen met een s(b)o-indicatie deze mogelijkheid. Leerlingen in een integratieklas krijgen dus onderwijs op een reguliere school, maar wel in een speciale setting met toegesneden begeleiding.

Leren omgaan met overeenkomsten en verschillen

De integratieklas op basisschool de Hasselbraam wordt bemenst door een leraar uit het so van de Antoon van Dijkschool en een po-leraar van PlatOO. De leerlingen in deze klas doen waar mogelijk mee in het reguliere onderwijs. Zo kan een kind uit de integratieklas samen met de andere kinderen van de Hasselbraam buiten spelen in de pauze, van een weeksluiting genieten of in een leesgroepje zitten. Op deze manier leren alle leerlingen omgaan met onderlinge verschillen en overeenkomsten.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.