praktijk
so

Taalbegrip op een mytylschool stimuleren met fotoverhalen

De leerlingen in de MG-leerstroom van Drostenburg hebben een meervoudige handicap met een grote zorgbehoefte. Er is een taalachterstand, vooral bij het taalbegrip en de woordkennis. Deze leerlingen hebben baat bij een goede visuele ondersteuning zoals pictogrammen, gebarenondersteuning en concrete materialen of situaties. Ook foto’s spelen een belangrijke rol in hun taalaanbod. In deze video zie je hoe taalbegrip gestimuleerd wordt met fotoverhalen.

  • Embedcode

Leraren maken foto’s van activiteiten die leerlingen samen op school beleefd hebben zoals een excursie. Alle foto’s samen vormen een fotoverhaal. Doordat de foto’s herkenbaar zijn is het enthousiasme groot. Achteraf belevenissen terugkijken en verwoorden verloopt spontaan en stimuleert op een natuurlijke manier de mondelinge taal. 

Bij elke foto wordt een korte tekst getypt waar moeilijke woorden herhaald worden maar ook nieuwe woorden aan bod komen. Door foto’s te koppelen aan schriftelijke taal, begrijpen de leerlingen de tekst beter. Technisch lezen wordt daardoor betekenisvoller.

Samen praten en lezen bevordert taalbegrip

De fotoverhalen worden eerst klassikaal met de leraar besproken. De tekst wordt voorgelezen en moeilijke woorden komen aan bod. Daarna gaan de leerlingen in tweetallen aan de slag met de fotoverhalen. De leerlingen lezen samen de tekst en bespreken het verhaal en afbeeldingen.

De fotoverhalen stimuleren de interactie wat de taalontwikkeling ten goede komt. Vaak ontdekken de leerlingen op de foto meer dan in het echt. In het echt zijn de leerlingen soms gefocust op maar een ding. Bij het nabespreken van de foto’s wordt er vaak meer waargenomen, aldus Greet Dekker, leraar van het Drostenburg. 

Het samen lezen en bespreken van de fotoverhalen is niet alleen positief voor de taalontwikkeling maar ook voor de sociale vaardigheden. De leerlingen stellen elkaar vragen, praten met elkaar en delen ervaringen.

Fotoverhalen verhogen de ouderbetrokkenheid

De leraren plaatsen de fotoverhalen op het ouderportaal zodat ouders op de hoogte zijn van het lesaanbod van hun kind. Het fotoverhaal nodigt uit tot een gesprek tussen ouders en kind. De ouders begrijpen beter wat hun kind meemaakt op school en kunnen gerichter doorvragen. Dit verbeter de communicatie tussen ouders en kind. Ook de ouderbetrokkenheid bij school wordt groter.

Meer inspiratie voor het werken met foto’s?

Ook op de Eenhoorn, cluster 3-school, stimuleren de leraren de taalontwikkeling met behulp van foto’s. Ze gebruiken hiervoor de methode Fototaal. De Heldringschool, school in Amsterdam voor zmlk-onderwijs, zet fotoboeken in voor het aanleren van nieuwe vaardigheden rondom wonen en vrije tijd.

Thema

Leermiddelen

Onderwerpen

Lesmethoden


E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.