Vroegtijdig Frans via co-animatie

lerarenredactie | bijgewerkt op 28 mei 2010

Op een aantal basisscholen in Zuid-Limburg krijgen de leerlingen al heel vroeg les in de Franse taal. Het doel hiervan is om leerlingen meer kansen te geven in de toekomst, doordat zij ook de talen van de buurlanden beheersen.

Het vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto) wordt gegeven door de normale leraar van de groep. De leraar wordt hiervoor op drie manieren voor de Franse taal (bij)geschoold:

  • op de klassieke manier in een groepscursus
  • in individuele sessies
  • via een zogenaamde co-animation (lesgeven met een moedertaalspreker).

Deze video laat zien hoe bij de Sint Aloysius school in Maastricht deze werkvorm wordt georganiseerd door de leraren en wat de effecten ervan zijn.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.