Duits in het basisonderwijs

lerarenredactie | bijgewerkt op 10 februari 2010

Bij basisschool Bösdael in Reuver wordt Duits gegeven vanaf de kleuterschool. Ze zijn hier mee begonnen in het kader van het LinQ-project van het Europees Platform.

Intensief Duits integreren in het curriculum vergt ook belangrijke kennis van de leraren. Om hun Duits te verbeteren hebben een aantal leraren van basisschool Bösdael in 2007 een cursus Duits gevolgd bij Hogeschool Zuyd.

De leerlijn Duits in zo gestructureerd dat de groepen 5 en 6 het meest intensief bezig zijn met het Duits. Ook in groep 1 en 2 wordt projectmatig met Duits gewerkt. Gedurende groep 3 en 4 wordt Duits met opzet buiten beschouwing gelaten, omdat daar het accent ligt op het leren lezen en schrijven. In de groep 7 en 8 is er minder aandacht voor Duits, want daar staat Engels voorop.

Binnen de school wordt steeds steeds opnieuw bekeken wat er haalbaar is voor het onderwijs Duits. Iedere keer wordt in de schoolplanperiode gezocht naar de plekken waar integratie van Duits binnen het onderwijsaanbod mogelijk is.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.