praktijk
po

Duits in het basisonderwijs

  • Embedcode

Bij basisschool Bösdael in Reuver wordt Duits gegeven vanaf de kleuterschool. Ze zijn hier mee begonnen in het kader van het LinQ-project van het Europees Platform.

Intensief Duits integreren in het curriculum vergt ook belangrijke kennis van de leraren. Om hun Duits te verbeteren hebben een aantal leraren van basisschool Bösdael in 2007 een cursus Duits gevolgd bij Hogeschool Zuyd.

De leerlijn Duits in zo gestructureerd dat de groepen 5 en 6 het meest intensief bezig zijn met het Duits. Ook in groep 1 en 2 wordt projectmatig met Duits gewerkt. Gedurende groep 3 en 4 wordt Duits met opzet buiten beschouwing gelaten, omdat daar het accent ligt op het leren lezen en schrijven. In de groep 7 en 8 is er minder aandacht voor Duits, want daar staat Engels voorop.

Binnen de school wordt steeds steeds opnieuw bekeken wat er haalbaar is voor het onderwijs Duits. Iedere keer wordt in de schoolplanperiode gezocht naar de plekken waar integratie van Duits binnen het onderwijsaanbod mogelijk is.

Thema

Curriculum

Onderwerpen

Vreemde talenpetra | 25 april 2012

In mijn mening is het goed om op de kleuterschool al spelenderwijs met een buitenlandse taal te beginnen, zelf zou ik engels kiezen, want dat is uiteindelijk toch de wereldtaal en bovendien veel gemakkelijker te leren.


Katinka Janssen | 5 januari 2012

Mijn dochter zit in groep 3 van genoemde school en heeft nog geen woord Duits gehad op school. Zeggen wat je doet en doen wat je zegt?

E-mailadres wordt niet gepubliceerd. Hiermee kunnen wij reageren op je bericht.