Intervisie: peer coaching met VIP-model

lerarenredactie | bijgewerkt op 19 november 2009

Peer coaching is een vorm van collegiale ondersteuning. Er wordt ook wel gesproken van collegiale coaching. Bij peer coachen gaat het om coachen en gecoacht worden van en door collega’s. Er zijn verschillende modellen en vormen voor peer coaching in deze video laten we het VIP-model zien. VIP staat voor Video Intervisie Peer coaching. In groepjes van drie of vier leraren vormen zij een peer coachings groep begeleid door een procesbegeleider. Als voorbereiding op de eerste bijeenkomst denken zij na over een gedragsaspect dat zij willen veranderen en leggen dit vast op video. Samen met collega’s worden deze beelden bekeken en besproken. Tijdens de eerste bijeenkomst worden deze beelden getoond en helpen de collega’s elkaar bij het formuleren van concrete doelen en concrete stappen om de gedragsverandering tot stand te brengen. Doelen en stappen worden ingevuld op het eerste deel van het Actie-VerbeterPlan. Dit is een formulier dat sturing geeft aan het leer- en coachingsproces. Tijdens volgende bijeenkomsten wordt aandacht geschonken aan de verschillende onderdelen van dit plan: doelen, handelingen, feedback en reflectie hierop.

Suzanne van Leeuwen, leraar groep 5 op de Triangel, laat zich ook coachen door middel van peer coaching. Zij wil een open sfeer in de klas creëren.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.