Christelijke identiteit in de praktijk

lerarenredactie | bijgewerkt op 02 februari 2012

Basisschool De Rank is een christelijke school voor Daltononderwijs. In het onderwijs laat het team zich inspireren door het evangelie. Ze willen de kinderen in aanraking brengen met geloof en geloofszaken. Het christen zijn willen ze in de praktijk van elke dag vorm geven. Het team verwacht dat ouders/ verzorgers hun overtuiging respecteren en aanvaarden dat hun kind ermee in aanraking komt en meewerkt aan activiteiten, die daarbij horen. In het onderwijsprogramma komt de identiteit van de school op twee manieren naar voren: in de eerste plaats door kinderen bekend te maken met de inhoud van de Bijbel, liederen zingen en vieringen. En in de tweede plaats door zorg te hebben voor elkaar.

In deze video wordt zichtbaar hoe de christelijke identiteit dagelijks vormgegeven wordt op deze school. De directeur, een leerkracht, een ouder en kinderen geven hierop hun visie en vertellen over hun beleving van de christelijke identiteit op school.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.

Leraar24 helpt je graag met kennis over onderzoek en onderwijs in de praktijk.